DHMİ 2022 yılı teftiş semineri Van’da yapılıyor

DHMİ Teftiş Heyeti Başkanlığınca seçkin yıl yapılan ‘Teftiş Semineri’ bu sene Van’da gerçekleştiriliyor.

Teftiş kuruluna eskimemiş katılan müfettiş yardımcılarının ahenk sürecinin hızlandırılması, müfettişlerin mevzuat bilgilerinin güncellenmesi ve uygulamada yaşanan sorunların irdelenerek paçarız fikir alışverişinde bulunulması için düzenlenen seminer 4 çevrim sürecek. Van YYÜ İktisadi ve İdari Ulum Fakültesi tedrisat üyeleri eliyle edimsel konularda banak yapılan seminerde; denet sisteminin geliştirilmesi, hareketli, mübarek, hesaplı ve caydırıcı benzeri teftiş faaliyetinin ve personeli teşvik edici bire bir mükâfatlandırma sisteminin geliştirilebilmesi için lazım koşulların sağlanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. – VAN

Share: