Medya

“Medya” terimi, farklı bağlamlarda pek çok şeyi ifade edebilir ancak genel olarak “medya”nın geniş bir kitleye iletilen, işitsel, görsel ve yazılı bilgileri içeren içerik türü olduğu söylenebilir.

Bir bütün olarak medya aynı zamanda kitle iletişim araçları olarak da bilinir. Medya kuruluşları da bu bölümde ele alınmaktadır.

Medya, mesajları ses, metin, grafik ve hareketli resimler dahil olmak üzere çeşitli ortamlar aracılığıyla halka ileten bir iletişim biçimi olarak tanımlanır.

Medya, mesajları farklı sosyal platformlara yayan ve izleyicilerinin dikkatine sunan bir üründür.

Medya, birçok farklı iletişim türünü kapsayan geniş bir terimdir. Metin, resim, ses veya bunların herhangi bir kombinasyonu olabilir.

Medya, aşağıdakileri içeren türlere göre sınıflandırılabilir:

– Basılı medya: Gazeteler ve dergiler gibi fiziksel basılı materyaller. Bu tür, 19. yüzyılda en yaygın kullanılan biçimdi ve bugün tüm medya tüketiminin yalnızca %2’sini oluşturuyor.

– Yayın ortamı: Canlı akış veya radyo yayınları gibi aynı anda geniş bir kitleye mesaj ileten ortamlar. Bugün tüm medya tüketiminin %96’sını oluşturuyor.

– Dijital medya: Bir bilgisayar veya tabletler ve akıllı telefonlar gibi diğer dijital cihazlar aracılığıyla erişilen medya. Dijital medya son yıllarda hızla büyüdü ve bugün toplam küresel tüketimin neredeyse %60’ını oluşturuyor; basılı/çevrimiçi yayınlar %13, TV ise %30’dur.

– Etkileşimli Medya: Telefonunuzdaki bir uygulama gibi bir kullanıcı arayüzü kullanarak izleyiciler veya dinleyicilerle etkileşimi teşvik eden medya

Medya nedir?

Medya bir iletişim, haber ve eğlence sistemidir. Bu amaçlardan biri veya birkaçı için kullanılır.

Dijital çağda medya, bilgi iletmek için güçlü bir araç haline geldi. Gazetecilikteki devrim, dijital gazetecilik ve sosyal medya gibi yeni medya biçimlerinin yükselişine yol açtı.

Medya türleri yelpazesi şunları içerir: ticari mekanlar aracılığıyla veya radyo veya televizyon yayıncılığı gibi kişisel kullanım yoluyla halka sunulan yazılı, sözlü, sanatsal, elektronik (çevrimiçi), görsel işitsel ve görsel-işitsel materyaller.

Medya, esasen bilgiyi kitlesel bir izleyici kitlesine ileten herhangi bir iletişim biçimidir. Görsel, işitsel veya metinsel olabilir.

“Medya” terimi, tipik olarak kitle iletişim araçlarını kullanarak içerik üreten ve yayan bir endüstriye de atıfta bulunabilir. Medya endüstrisi, iletişim şirketlerini, yayınevlerini, yayın kuruluşlarını, prodüksiyon stüdyolarını ve dağıtım/transit şirketlerini kapsar. Medya, resimler (fotoğraf), ses kayıtları (radyo), metin (“gazeteler” veya “kitaplar”), dijital video klipler (televizyon) veya etkileşimli multimedya formatları (örneğin, web siteleri) şeklinde olabilir.

Genel olarak konuşursak, dört farklı medya türü vardır: Sanatsal medya, amaçlanan anlamı izleyicilere iletmek için çalışmayı aktarılan duygular aracılığıyla yorumlayan bir insan yazarla yapılan resim ve müzik gibi sanat biçimlerini içerir; teknik veya endüstriyel medya ise matbaalar ve film kameraları gibi araçlarla üretilir.

Teknolojik gelişmeler, bilgiyi iletme ve yayma şeklimizi değiştirdi. Örneğin, yazılı iletişimin yerini yavaş yavaş sözlü iletişim almıştır.

Yazılı iletişim, bilginin yayılmasının ve yayılmasının hala önemli bir parçasıdır. Ancak günümüz toplumunda tek ifade aracı bunlar değildir. Yazılı metnin tek başına başaramayacağı şekillerde fikirleri paylaşmak ve bilgiyi yaymak için kullanılabilecek görsel-işitsel materyaller ve sanatsal materyaller gibi birçok farklı medya türü vardır.

Örneğin sanat, metnin kendi başına ifade edebileceğinden daha derin bir anlam iletebilir.

Medya Türleri

Bu çok büyük bir konu ve bunu bir paragrafta ele almanın bir yolu yok.

Dünyada sadece bu dili konuşan 3 milyardan fazla insanla sözlü gelenek hala dünyaya hakimdir. Dijitalleşme başladığında, yazılı kelimeler hakim oldu ve kitaplar en baskın okuma ortamı haline geldi. Günümüzde çoğumuz filmler, TV dizileri ve dijital radyo veya podcast’ler gibi görsel-işitsel medyaya geçiş yapıyoruz veya çoktan geçiş yaptık.

Bununla birlikte, insan olarak ne kadar eklektik olduğumuzun bir yansıması olarak, sözlü geleneğe bağlı bir sanat geleneği de var – örneğin tiyatro. Bu, “sanat” deyince, sadece resim veya heykel gibi görsel sanatları değil, aynı zamanda yaratım süreci için yazı diline bağlı olan şarkı yazarlığı ve şiir yazmayı da düşündüğümüz anlamına gelir.

Yazılı, sözlü ve sanatsal materyaller, insanların iletişim kurması için en yaygın ve geleneksel biçimlerdir. Bu bölümde, bu biçimlerin çeşitli ayarlardaki rolü ele alınmaktadır.

Yazılı ve sözlü iletişim açısından, daha fazla insanın sosyal medyayı iletişimleri için ana platform olarak benimsemesiyle gözlemlenen bir değişim var. Gözlemlenen başka bir eğilim, elle yazılan notların, daktiloyla yazılan notlardan daha az yaygın hale gelmesidir.

Sanatsal malzemeler söz konusu olduğunda, resim veya heykel gibi görsel sanatlarda figürlerin kullanımından bilgisayar tarafından oluşturulan görüntülere (CGI) önemli bir geçiş vardır. Figür tabanlı sanattan geçiş, sanatçıların sanat eserlerinin fiziksel kopyaları yerine dijital kopyalarını oluşturmasına izin veren teknolojideki değişikliklere atfedildi.

Yazılı Medya

Giriş, metnin gövdesinden önce sağlanan bir fikir, konu veya olayın kısa bir sunumudur.

Yazılı iletişim açısından bir giriş, okuyuculara metinden ne bekleyebileceklerini ve ana noktasının ne olacağını söyleyerek onları yönlendirmeye hizmet eder. Ayrıca metnin nasıl üretildiği, hedef kitlesinin kim olduğu, ne zaman yazıldığı ve neden yazıldığı hakkında bilgi vermeye de hizmet edebilir.

Editörler, giriş yazarken, materyali düzenlemeyi veya önemli noktaları vurgulamayı amaçlayan çeşitli retorik araçlar kullanabilir. Bunlar, metnin iddiasını özetlemeyi, içeriğin temalarına veya yapısına genel bir bakış sağlamayı ve okuyucular için terimlerle ilgili beklentileri belirlemeyi içerir.

stil ve içerik.

Sözlü tanıtımlar tipik olarak konuşmalar veya dersler için açılış görevi görür. Söylenmek üzere olanlarla ilgili bazı arka plan bilgilerini açıklayarak gelecek materyal için bağlam sağlarlar. Veya konuşmalarına başlamadan önce konuşmacıdan bazı kişisel bilgiler verebilirler veya