Doç. Dr. Turan : Gelişigüzel 10 yetişkinden 1’inin diyabeti var

Diyabetin kaşıntı, iştiha artışı, kilogram artışı yahut zayıflama, bulanık görme kabil şikayetlere sebep olabileceğini belirten Doç. Dr. Elif Turan, “Gelişigüzel 10 yetişkinden 1’inin diyabeti olduğu biliniyor, gene bu hastaların yarısı diyabete topluluk olduklarından bihaber yaşıyor” dedi.

Diyabetin insülin hormonunun yetersizliği veya insülin etkisinin azalması sonucu içki şekeri (glukoz) artışı ile seyreden vakayiname metabolik sakamet olduğunu söyleyen İAÜ VM Medical Otopark Florya Hastanesi’nden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Turan, “Glukoz, göze için enerji kaynağı olarak kullanılır. İnsülin koku glukozunun hücre içine girmesini sağlar ve koku glukozu alışılagelen aralıkta tutulur. İnsülin yetersizliği ve etkisinde eksilme olduğu zaman koku şekeri yükselmeye (hiperglisemi) başlar. Hiperglisemi, usanç, kenar kuruluğu, çok su içmece, idrara balkon, sık tekrarlayan sidik yolu enfeksiyonu, kaşıntı, iştiha artışı, kilogram artışı veya zayıflama, bulanık müşahede gibi şikayetlere hastalık tür” diyerek konuştu.

HAREKETSİZ DIRIM DİYABETİ TETİKLİYOR

Obezite ve sabit yaşam tarzının artmasına koşut adına dünyada diyabet prevelansının (yaygınlık) giderek çoğalma gösterdiğini işaret eden Doç. Dr. Turan, ” Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun (IDF) 2021 verilerine bakarak, 537 milyon koca, yani dünyadaki kestirmece rastgele 10 yetişkinden birinin diyabeti olduğu biliniyor, yine verilere göre bu hastaların yarısı diyabete topluluk olduklarından bilgisiz yaşıyor. Ayrıca 541 milyon koskocaman, Cins 2 diyabet geliştirme riski altındadır. 1,2 milyondan fazla yavru ve akil baliğ (0-19 yaş) Makule 1 diyabetle yaşıyor. Türkiye’da da hastalığın görülme sıklığı dünya ile koşut giderek artmaktadır. 1998’de yapılan TURDEP -1 çalışmasına bakarak şeker hastalığı prevelansı yüzdelik 7,2 iken 2010’daki TURDEP-2’de ise büyüklük yüzde 13,7’ye ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

TİP 2 DİYABET ELAN FALLUS GÖRÜLÜYOR

Doç. Dr. Turan, umumi adına üç nev şeker hastalığı olduğunu söyleyerek şu bilgileri paylaştı:

“Tür 1 şeker hastalığı, Tür 2 diyabet ve gebelikle münasebetli gestasyonel şeker hastalığı vardır. Tip 1 şeker hastalığı, pankreasın otoimmün nedenli insülin üreten hücrelerinin harabiyeti ile gelişir. Harabiyet yüzde 80’nin üzerinde olunca şeker hastalığı kliniği ortaya yarar. Hastalar daha dinç yaştadır, zayıflardır ve tedavide insülin örtmek zorundadırlar. Türlü 2 diyabet ise eksiksiz diyabet formlarının yüzdelik 90’ını oluşturur. Gözyaşı, obezite, genetik, sedanter (durağan) yaşam ile ilişkili insülin etkisinde azalma ile ortaya kazanç. Hastalar elan büyük ve encam yaştadır. Dirim tarzı değişikliği, ağızdan ilaçlar ve gerektiğinde insülin tedavide kullanılır. Gebelik diyabeti hele gebeliğin son haftalarında ortaya yarar ve gebelikten sonraları çoğunlukla kaybolur.”

DİYABETTE KOKU ŞEKERİNE DİKKAT EDİLMELİ

Kontrolsüz diyabette içki şekeri yüksekliği vücutta bir nice sistem ve organın kontra etkilenmesine el açtığının altını çizen Doç. Dr. Turan, “Kalp ve yaradılış hastalıkları, zül, görme bozukluklarına, sinir ve böbrek hasarına sebep mümkün. Ayakta biberli oluşması, kangren ve buna sadık organ kayıpları oluşabilir. Diyabet körlüğün bildirme büyük nedenlerinden biridir. Süreğen böbrek yetmezliğinde diyalize giren hastaların yarısı diyabetiktir. Kaza dışı bacak/bacak kaybının sunu koca nedeni esasen diyabettir. Sağlıklı tagaddi, antrenman, ilaçların eğlenceli alınması soluk şekerlerinin istenilen düzeyde tutulmasını sağlar. Bu da diyabete sınırlı görülebilecek örgen hasarlarını makro ölçüde azaltır” dedi.

DİYABET TEDAVİSİNDE YENİ YÖNTEMLER GELİŞTİRİLİYOR

Son yıllarda diyabetli bireylerin glikoz regülasyonu amacıyla günahsız yönetimlerini bırakmak ve perçinlemek üzere bilişim teknolojileriyle desteklenmeleri görüşünün arttığını ve bu konuda yeni yöntemlerin geliştirildiğinin altını çizen Doç Dr. Turan, “Diyabetteki teknolojik ilerlemelerin temeli, daima kap şeş insülin infüzyonu (CSII yahut insülin pompası) ve sonsuz glikoz izlem (CGM) sistemlerinin geliştirilmesi üzerinedir. İmplante edilebilir subkütan CGM sistemi eğin kolun subkütan dokusuna yerleştirilir. Mobilize ayrımsız cihaza hipoglisemik, hiperglisemik uyarıları ve bildirimleri iletir, ayrıca atak alet yakınlarda olmasa de vericiden vücuda titreşim uyarıları sağlanmaktadır. İnsülin pompa tedavisi, HbA1c düzeylerini kesmek ve hipoglisemi riskini azaltmak için kullanılabilecek ayrımsız araçtır. 670G Hybrid Close Loop (HCL) sistemi, otomatik insülin konveksiyon cihazı hastanın özlük kendini rejim yükünü azaltır. Hipoglisemi uyarma bilekliği, akıllı daraç enjeksiyon metres üzere mahsulat diyabetli hastanın kullanımına sunulmuş cesim aygıt ve uygulamalardır. Antrparantez açıktan sağlık sistemi uygulamaları, enformatik uygulayım bilimi ürünleri marifetiyle diyabetli bireyler ve sağlık profesyonelleri arasındaki coğrafi engelleri kaldırarak, esenlik hizmetlerinin toplumdaki seçme bireye ulaşılabilir olmasına imkan veren ayrımsız sağlık hizmeti olmuştur” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Share: