Diyabetli dallar okullardaki programla hastalığı henüz gösterişsiz yönetebiliyor

Sağlık Bakanlığınca uygulanan “Okulda Diyabet Programı Terbiye Platformu”yla diyabetli füru, okulda öğretmenlerinin da desteğiyle hastalıklarını etken şekilde yönetebilmeyi öğreniyor.

AA muhabirinin, El Sağlığı Umumi Müdürlüğünden edindiği bilgiye bakarak, 2021 yılı bakımından dünyada 537 milyon yetişkin diyabetle yaşıyor, bu sayının 2030’birlikte 643 milyona, 2045’te 783 milyona çıkması bekleniyor.

Diyabetli bireylerin yüzde 44’ü hastalığının farkında olmadan yaşamını sürdürüyor.

Şeker Hastalığı hastalarının dörtte üçünden dahası, bağan ve ılımlı gelirli ülkelerde yaşıyor ve 19 gözyaşı altında 1,2 milyondan aşkın diyabetli bala ve ergen bulunuyor.

Diyabetin 2021’birlikte 6,7 milyon ölüme hastalık olduğu belirtilirken, diyabetli bireylerin esenlik harcamaları amacıyla 2021’dahi yer bir iki 966 bilyon dolar kullanıldığı, bu rakamın afiyet hizmetlerine harcanan global toplamın yüzde 9’una denk geldiği rapor ediliyor.

“Sarıklı ve öğrencilere çocuklarda şeker hastalığı bulguları öğretiliyor”

Esenlik Bakanlığınca, metin ve canlı tıpkısı hayat tarzının benimsenmesi amacıyla “Yetişkinlerde ve Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi ve Fiziki Etkinlik Eylem Planı 2019-2023” programı kapsamında icraat devam ediyor.

Bu doğrultuda icap otama ister hizmet ihtiyaçları açısından hususi tıpkısı grubu oluşturan ve fakat faal bir çor yönetimiyle normal ayrımsız hanay sürdürebilen diyabetli çocukların, okullarında öğretmenlerinin da desteğiyle hastalıklarını etken şekilde yönetmeleri amacıyla “Okulda Şeker Hastalığı Programı Eğitim Bilimi Platformu” üzerinden mesai yürütülüyor.

Sağlık Bakanlığı ile Bala Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği’nin bilimsel desteği ve Milli Yetişek Bakanlığı işbirliğinde, diyabetli çocukların okuldaki bakımlarının güçlendirilmesi, öğretmen ve öğrencilere çocuklarda şeker hastalığı bulgularının öğretilerek er teşhis konulmasına koruyucu olunması amaçlanıyor.

Öğretmenlerin nefes şekeri düşüklüğünde ve başka ivedi durumlarda hangi yapmaları gerektiği konusunda terbiye aldıkları, diyabetli çocukların gerektiğinde vuzuh öğünlerini almaları, insülinlerini yapmaları için basitçe sağlandığı, arkadaşlarıyla eğlenceli ve ayrımcılığa uğramadan aynı ekol yaşamı sürmeleri için destekleyici bire bir yassı oluşturmayı hedefleyen program kapsamında birçok etkinlik yapılıyor.

Programla diyabetli çocukların okulda bile evlerindeki kadar emin antlaşma geçirmeleri amaçlanıyor. Izlence kapsamında, ilkin öğretmenler doğmak üzere okul çalışanlarına eğitimler veriliyor. Eğitimlerde, 9 yeni videoteyp, icraat, füru ve öğretmenler için mukteza bilgiler saha alıyor.

Karı hekimleri, diyabet tarama ve izlemle diyabet bakımına erişimi artırıyor

Keyif Bakanlığınca, diyabete ilişkin toplumsal farkındalığın artırılması, gelecek nesillerin diyabetten korunması ve teşhis düz hastalara verilen diyabet hizmet kalitesinin yükseltilmesi, komplikasyonların ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılması için “Türkiye Şeker Hastalığı Programı” uygulanıyor.

Türkiye Şeker Hastalığı Programı’nda, diyabetle enerjik mücadele edilebilmesi için “Enerjik diyabet yönetimi amacıyla siyasa yetiştirmek ve infaz etmek”, “Diyabetin önlenmesini ve er teşhis konmasını ulaşmak”, “Diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisini sağlamak”, “Çocukluk çağında diyabet hizmet ve tedavisini imar etmek” ve “Kalem 2 şeker hastalığı ve obeziteyi menetmek, diyabet ve şeker hastalığı programını etkili izlemek ve gitmek” başlıklarında hedefler doğrultusunda çalışmalar yapılıyor.

Bu doğrultuda Türkiye’üstelik diyabet bakımına erişimin ve kalitesinin artırılması üzere bir numara basamakta ocak hekimleri, sürece katkı sağlıyor. Eş hekimleri, hastasının etiket numarasını yazarak sistemde hastanın aranabilmesi, hastanın çor dalavere programlarındaki son durumunun görülebildiği Hastalık Yönetim Platformu eliyle, garaz nüfuslarında şeker hastalığı tarama ve izlemleri ile etkili diyabet bakımına erişimi artırabiliyor.

Platform, bir klinik öncül işlevi da görüyor ve Uzaktan Keyif Eğitimi Sistemi içerisinde “Ocak Hekimlerine Müteveccih Diyabet Yönetimi Eğitimi” bulunuyor.

Türkiye Şeker Hastalığı Programı’nın 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi çalışmalarının tamamlandığı belirtiliyor.

Share: