İkinci elde satışlar durdu, fiyatların düşmesi bekleniyor

Kaynak ve Maliye Bakanlığı Dirimsel İdaresi Başkanlığının bahis ile ilişik Tebliği Resmi Gazete’birlikte yayımlandı.

Tebliğde ” 2021 yılı için baştan değerleme oranı % 36,20 (otuz şeş virgül yirmi) namına tayin edilmiş ve 27/11/2021 tarihli ve 31672 basit Şeklî Gazete’dahi yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Mesafe No:533) ile car edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca 8/12/2021 günlü ve 4892 mahdut Reisicumhur Kararıyla bahis konusu baştan değerleme oranı, 197 mahdut Kanunun 5 inci maddesinde yer alan (I) dar tanıtmalık, 6 ncı maddesinde meydan kayran (II) ve (IV) sınırlanmış tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde meydan düzlük (I/A) sayılı tarifesinde mevcut taşıtlar üzere, 2022 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak için % 25 (yirmi ilkokul) namına belirlenmiştir. “ denildi.

Buna göre, 1/1/2018 tarihinden (bu zaman dahil) sonra araç ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, toprak taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) basit tarifeye bakarak vergilendirilecek:

Share: