Çorum, Antalya ve Artvin’de bazen gayrimenkul çabuk kamulaştırılacak

Çorum, Antalya ve Artvin’de ara sıra taşınmazların acele kamulaştırılmasına değişmeyen verildi.

Konuya ilişik Cumhur Reisi kararları, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna bakarak, Çorum’un Osmancık ilçesi Abece Mahallesi sınırları içerisinde düz kayran ve 6306 basit Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Karşı Yasa kapsamında belirlenen özel mülkiyete laf taşınmazların, üzerlerindeki yapılarla birlikte alanın taş düşme riski altında bulunması, altyapı ihtiyaçlarının karşılanamaması, tıpkı kısmının arkeolojik sit alanı içerisinde kalması ve ümran planında park alanı kendisine ayrılması cihetiyle Kasaba, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Aşağıışıklar Mahallesi sınırları içerisinde kâin 122 cezire, 111 parsel numaralı taşınmazın, bölgede meydana gelen orman yangını dolayısıyla gerekseme duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi üzere Şişko Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı vasıtasıyla tez kamulaştırılmasına değişmeyen verildi.

Artvin’in Eşkâl ilçesi Seyitler Mahallesi sınırları içerisinde kâin kâh özel mülkiyete laf taşınmazların, “100.000 Toplumsal Hane Projesi” kapsamında gerekseme mahsus yapılaşmanın ivedilikle sağlanması üzere TOKİ tarafından tez kamulaştırılması kararı makbuz.

Share: