Bağlantı Haber Sen, Millet PTT Uğrunda Sorunlarını Anlattı: “Kıymet İşe Eşit Ücret Verilmesini İstiyoruz”

Bilgelik: GÜRKAN DEMİRTAŞ – Müşteri: AZİZ METİN TURAN

Birlik Tanıtma ve İletişim Çalışanları Sendikası (Kontak Selen Sen) üyeleri Ankara Ulus’ta PTT şubesi önünde yaşadıkları sorunlarını dile getirdi. Sendika üyeleri, “Karşılık işe Kıymet Ücret verilmesini istiyoruz. PTT’ birlikte İHS’li personele uygulanmakta olan ve çalışanı balaban sıkıntıya sokan Performans uygulamasında yapılan mübayenet ile 60 adet günce 1200 nüsha mahiye tasdik zorunluluğu getirilmiştir. Gişe personelinin takat sınırı puanlarında kısıtlamalara gidilmiş öyle kim birçok personel bundan sonra performans ücreti alamayacak ayla gelmiştir” açıklamasını yaptı.

Kontak Veri Sen, Ankara Ulus’ta PTT binası uğrunda PTT A.Ş. personelinin sorunlarına ait matbuat açıklaması yaptı. Açıklamada mütekellim Ilişki Selen Sen Genel Başkanı Ömer Budak, şunları söyledi:

“Sendikamız ve yöneticileri aleyhine oluşturulan bu damarı bozuk iklime rağmen biz adalet arama mücadelemizden yaz geçmiyoruz. Bu minvalde buradan PTT Umumi Müdürlüğü yetkililerine da sesleniyoruz.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET VERİLMESİNİ İSTİYORUZ”

PTT’ da yontu farklılıklarının kaldırılmasını İHS’li personelin ve hassaten mecmu personelin kadroya alınması üzere Mücahede Bakanlığı gözetiminde yürüttüğümüz çalışmalara bindi verilmesini istiyoruz. Tıpkı işi işleyen çalışanların maaşları arasındaki uçuruma varan aylık farklılıklarının alelhusus İHS’li Şalter Seksiyon Görevlisi, Çapar ve Teknikerlerin aldıkları ücretlerin tıpkı işi yaptıkları 399’lu personelle eşit ayla getirilmesini istiyoruz. Fiyat işe Kıymet Sevap verilmesini istiyoruz. PTT’ de İHS’li personele uygulanmakta olan ve çalışanı nazik sıkıntıya sokan Performans uygulamasında yapılan değişiklik ile 60 sayı günce 1200 skor maaş teyit zorunluluğu getirilmiştir. Şalter personelinin başarım puanlarında kısıtlamalara gidilmiş anca kim bir nice personel artık takat sınırı ücreti alamayacak kuzuluk gelmiştir. Bu buut doğrusu düşük ücretlerle etkin İHS’li personele büyük ayrımsız maddi külfet oluşturmuştur. Buradan yetkililere sesleniyoruz Başarım uygulamasına getirdiğiniz kısıtlamaların bir an evvel kaldırılmasını istiyoruz. Ayrıca takat sınırı uygulamasının tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Son zamanlarda yekpare PTT Başmüdürlüklerince müvezzi personele günlük dağıtım nüsha limitleri verilerek bu limitlerin günce teslimi istenilmektedir. Bu limitleri karşılamakta çalışanlar üstün ceht göstermelerine rağmen kendileri dışında oluşan nedenlerden dünya istenilen adetleri karşılamakta zorlanmaktadırlar. Personel elbet işini yapacak ve ekmeği uğruna umum halis veriyi gösterecektir ancak bu limitleri karşılamakta zorlanmasının birçok Personel elbet işini yapacak ve ekmeği nedeni bulunmaktadır. Şöyle kim; PTT değişik statülerde personel ve ayrımlı bir nice mevzuata dair tıpkı dağıtım sisteminde çalıştığından gönderilerin tasdik süreleri uzamakta matlup limitler karşılanamamaktadır. Bu durumun düzeltilmesi belirlenen limitlerin karşılanabilir olması için rüçhan yerine heykel farklılıklarının ortadan kalkması, kuruma gerekiyorsa eğer personel alımı yapılması ve mevzuat yönünden değişikliğe gidilmesi gerekmektedir.

“GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARININ AÇILMASINI İSTİYORUZ”

PTT’ bile teferruatlı süredir görevde yücelme ve san değişikliği sınavı yapılmamaktadır. Bu buut personelin gurur aidiyetini inatçı etkilemekte, geleceğe dair beklentilerini düşürmektedir ki sonucunda personelin verimliliğini damarlı etkilemektedir. Bu nedenlerle benzeri zaman ilk personelin kişi statüsünde yükselmesini sağlayacak Görevde Yücelme ve şöhret değişikliği sınavlarının açılmasını istiyoruz.

“MAAŞ TEŞVIK ANLAŞMALARINDA ŞIŞKINLIK ORANINDA DÜZENLEME YAPILMASINI GEREKMEKTEDİR”

PTT, Yetkili Sendika ve Bankalar beyninde yapılan Mahiye Promosyon ihalesi sonucunda peş seviyede tıpkısı inikat yapılmış ve herhangi bir PTT Personeli 15.250 TL Maaş promosyonu almıştır. Fakat aradan sabık zaman içerisinde enflasyonun artması Aylik Promosyon anlaşmalarında Pahalilik oranında düzenleme yapılmasını gerekmektedir. Bu yönde PTT Umumi Müdürlüğünün zaruri adımları atmasını bekliyoruz. Bizler üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

“YOL YARDIMI ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASINI VE PROSEDÜRDEKİ KISITLAMALARIN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ”

Dolgun Sözleşmede elde ettiğimiz bir kazanım olan el yardımından Alelhusus Büyükşehirlerde fariza eden personel muvasala maliyetlerinin artması zımnında ceplerinden harcadıkları öğün ücretini kurumdan alamaz ağıl gelmiştir. Bu nedenle el arkalama prosedüründe lüzumlu düzenlemelerin yapılarak nöbet yardımı ücretlerinin artırılmasını ve prosedürdeki kısıtlamaların kaldırılmasını istiyoruz.

“TAMAM ÇALIŞANLARIN ÇALIŞTIKLARI SAAT BÜYÜKLÜĞÜNDE MESAİ ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNİ İSTİYORUZ”

İHS’li Şalter Çağ Görevlisi, Benekli ve Tevzi Müdürlerinin iş ücretlerinde kısıtlamalara gidilmiştir. Bu konuda vacip düzenlemelerin yapılarak cümle çalışanların çalıştıkları saat büyüklüğünde himmet ücretlerinin ödenmesini istiyoruz.

“PERSONELİN AKARSU İSTİHKAKININ AKSATILMADAN VERİLMESİNİ TEMENNI EDİYORUZ”

Eksantrik kurumlarda örneğini görmediğimiz sahada ve masada çalışan tamlık PTT personeline verilen su yardımının dağıtımında serencam zamanlarda aksaklıklar yaşanmaktadır. Bu aksaklığın giderilerek personelin su istihkakının aksatılmadan verilmesini murat ediyoruz.”Share: