8 İlde 11 Toprak ‘Kesin Korunacak Kırılan Alan’ İlan Edildi, 4 İlde Tez Devletleştirme Kararı Alındı

Cumhur Reisi kararıyla Adana, Antalya, Bitlis, Muş, İstanbul, İzmir, Van ve Balkı toprak sınırları ortamında kâin 11 bölgedeki doğal sit alanları, ‘stabil korunacak kırılan kayran’ zar edildi. Ankara, Bartın, Giresun ve Gaziantep’te kâh taşınmazların çabuk kamulaştırılması kararı alınırken Sinop’un Akışmaz ilçesinde birlikte kâh alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’birlikte bugün yayınlanan kararlarla 8 el sınırında yer alan 11 bölgedeki muhtelif bölgeler, ‘değişmez korunacak kırılan alan’ ilan edildi. 4 şehirde ise çeşitli alanlar üzere tez kamulaştırma kararı alındı.

Bugün yürürlüğe giren Reisicumhur kararları şöyle:

‘KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN’ YERINE İLAN EDİLEN BÖLGELER

“Adana ili, Karaisalı ilçesi sınırları içerisinde mevcut Kapıkaya Kanyonu gizil doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas kayran namina tescil ve zar edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Antalya ili, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri sınırları içerisinde mevcut Akseki-Gündoğmuş arası potansiyel saf sit alanının siper statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesme korunacak alıngan düzlük namina tescil ve car edilmesine karar verilmiştir.

Antalya ili, Döşemealtı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kırkgöz Akarsu Kaynakları Natürel Sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, stabil korunacak kırılan kayran namina tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Bitlis ili, Güroymak ilçesi ile Muş ili, Hasköy ilçesi sınırları içerisinde mevcut İron Sazlıkları potansiyel saf sit alanının esirgeme statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas alan yerine tescil ve zar edilmesine karar verilmiştir.

İstanbul ili, Beykoz ilçesi sınırları içerisinde Bulunan Riva Deresi Batısı Doğal Sit Alanı’nın dulda statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, kesme korunacak hassas düzlük kendisine tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

İstanbul ili, Şile ilçesi sınırları içerisinde kâin Ağva Katıksız Sit Alanı’nın himaye statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, değişmez korunacak alıngan düzlük yerine tescil ve car edilmesine değişmeyen verilmiştir.

İzmir ili, Dikili içesi sınırları içerisinde kâin Nebiler Şelalesi ve Mağaraları gizil natürel sit alanının himaye statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, değişmez korunacak alıngan düz namina tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Van ili, Çaldıran ilçesi ile Balkı ili, Doğubayazıt ilçesi sınırları içerisinde mevcut Tendürek Dağı Püskürtü Taşları potansiyel tabii sit alanının siper statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, stabil korunacak alıngan düz olarak tescil ve ilan edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Van ili, Muradiye ve Çaldıran ilçeleri sınırları içerisinde kâin Pirreşit Dağı ve Süphan Gölü potansiyel saf sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, değişmez korunacak hassas kayran kendisine tescil ve zar edilmesine değişmeyen verilmiştir.

Van ili, Muradiye ilçesi sınırları içerisinde kâin Bendimahi Sazlıkları potansiyel katıksız sit alanının siper statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, stabil korunacak kırılan alan kendisine tescil ve car edilmesine karar verilmiştir.

ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI VERİLEN BÖLGELER

Ankara ili, Mamak ilçesi, Mutlu Mahallesi sınırları içerisinde kâin 51045 cezire 1 parsel, 51048 ada 1 parsel, 51106 cezire 1 parsel numaralı, 6306 sayılı Kıran Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Karşı Kanun kapsamına giren hususi mülkiyete konu taşınmazların, üzerlerindeki yapılarla alay malay, proje alanındaki bayındırlık mevzuatına aykırı, ruhsatsız, iskansız ve facia riski taşıyan, genel güvenlik ve güvenlik yönünden sakıncalı yapıların tasfiye edilerek erişim ve altyapısı ile birlikte malumat ve tekellüm kurallarına makul, mıhlı ve emin hayat alanlarının oluşturulması üzere Mamak Uray Başkanlığı eliyle tez kamulaştırılmasına, 2942 basit Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği karar verilmiştir.

Bartın ili, Kalıp ilçesi, Dallıca köyü sınırları içerisinde bulunan ve bitik harita ile listede çizik ve koordinatları gösterilen alanda kayran düz hususi mülkiyete bahis taşınmazların, bölgede Şişman Ev İdaresi Başkanlığı aracılığıyla düzenlenen basamak projesine ilgilendiren bayındırlık yolunun açılması üzere anılan Riyaset marifetiyle tez kamulaştırılmasına, 2942 dar Kamulaştırılma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği karar verilmiştir.

Giresun-Çaldağı- İnişdibi (Dokap) Yolu projesi kapsamında kâh taşınmazların Karayolları Umumi Müdürlüğü marifetiyle çabuk kamulaştırılmasına ait kötü kararın yürürlüğe konmasına, 2942 basit Devletleştirme Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği değişmeyen verilmiştir.

Ekli listede bulundukları saha ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, İslahiye Tevhit Uran Bölgesi sınırlarının genişletilmesi amacıyla İslahiye Uray Başkanlığı vasıtasıyla çabuk kamulaştırılmasına 2942 basit Devletleştirme Kanunu’nun 27’nci maddesi gereği karar verilmiştir.”

SİNOP’UN AKIŞMAZ İLÇESİNDE BAZI ALANLAR ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILDI

Öte yandan, Sinop’ta kâh alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. 6831 dar Orman Kanunu’nun ilişik 16’ncı maddesi layıkıyla alınan karara göre, orman sınırları dışına çıkarılan alanlar, Durağan ilçesine sınırlanmış Yeniköy Mahallesi’nde bulunuyor.

Share: