Adramytteion Antika Kenti ve Burhaniye’deki asıl kazılarında mevcut asar sergilenecek

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde mevcut Adramytteion Antik Kenti kazılarında ve 1950’li yıllarda Örenlik Mahallesi’nin imarı sırasında esas kazılarında ortaya çıkan tarihi kalıntılar, oluşturulacak “Ören Meydanı Arkeoloji Temalı Otopark” ve “Vukuf-Işporta Evi”nde sergilenecek.

Mimar Sinan Fena Hâlde Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Misyon Özgen’in ilmî danışmanlığındaki kazı ekibinin iki yılda hazırladığı temalı park ve sergi evi projeleri ile bölgenin 6 bin yıllık tarihi geleceğe taşınacak.

Özgen, gazetecilere, hazırlanıp ilgili dulda kesim kuruluna sunularak onayı alınan proje kapsamında kasaba tanzim projesinin mümasil zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediyesince yapılacağını söyledi.

Roma Dönemi’nde farklı yapıların kalıntıları Harabelik meydanında gelişigüzel mürettep halde olduğunu belirten Özgen, “Buradaki her bir parçanın hikayesi var. Hem Adramytteion’bile yerey altında korunagelen yapılar hem de o iskân serüveni karşı vukuf sunuyor. Bunları biz halka çevrik anlatımda makul kaideler üstünde sabitleyerek iki dingil oluşturuyoruz. Ayrıca aydınlatması üstelik gerçekleştirilecek bu dingil çevresinde sunumlarıyla sergileyeceğiz.” dedi.

Özgen, mekân satıh araştırmalarından ve elan evvel bulunmuş antik parçalar beyninde kitabeler ile epigrafik malzemelerin kayran aldığını bildirdi.

Andıran eşkâl durumundaki Pergamon ile Adramytteion arasındaki tıpkı anlaşmayı çok sayıda satırla aktaran yazıtın dahi bulunduğunu dile getiren Özgen, “Bu epigrafik malzemenin birlikte dairevi kaide üstünde sabitlenerek gine bölüt çevrilmiş adına aktarılacak tıpkı dilde sergilenmesi birlikte bahis konusu. Bu iki ana dingil ve aynı kamusal zihin mekanı diyoruz.” ifadesini kullandı.

Buluntuların uygun yeniden üretilmiş kopyaları görülebilecek

Dr. Öğr. Üyesi Özgen, iki ayaklı projenin önceki ayağının gücük sürede uygulamaya konulacağını belirtti.

Bunun akabinde Bilgi-Işporta Evi projesinin olduğunu kaydeden Özgen şöyle konuştu:

“Ören meydanına arz andıran konumdaki Burhaniye Belediyesi mülkiyetindeki bir tane müşekkel benzeri konuk evi, dip planına asıl üstü uygulamayla Bilgelik-Işporta Evi namına dönüştürülüyor. Bunun kurul süreci bitmeme etmekte. Mail zamanda sonlanacağını umuyoruz. Bilgelik-Işporta Evinin zarfında özgün antik buluntuların birebir yeniden üretilmiş kopyaları bulunacak. 11 yıllık süreç zarfında buradaki kazılarda açığa çıkardığımız ekin ürünleri özellikle ayrımlı dönemlere ilişkin çömlekçilik çömleklerin baştan uygun ayrımsız, ayrımsız üretimini yaptık. Orijinalinin fotoğrafları ve Roma Dönemi ya bile milattan evvel 4’üncü, 3’üncü çağ toplu buluntu gruplarının evet de Bizans döneminin ayrımlı teknikteki seramiklerinin baştan üretimleri sergilenecek.”

Share: