Vedat Bilgin: “Enflasyonun Karşısında Sahici Ücreti Gerileten Etkisini Ortadan Kaldıran Bir Asgari Ücreti Gerçekleştireceğiz”

Iş ve Sosyal Asayiş Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda; minimal ücrete ilişkin “Emniyetli olun enflasyonun karşısında asıl ücreti gerileten etkisini ortadan kaldıran bire bir asgari ücreti gerçekleştireceğiz” dedi. Âlim, Emeklilikte Hoşnutluk Takılanlar (EYT) üzere yapılması planlanan aranjman amacıyla da “İnşallah mesafe kocaoğlan içerisinde Meclis’e arz edeceğiz” diye niteleyerek konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bugün Mücahede ve Toplumsal Asayiş Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçe kanun teklifi görüşülüyor. Düzentileme ve Içtimai Asayiş Bakanı Vedat Bilim Adamı, bakanlığının bütçesine ilişkin yemek yaptı. Bilimci’in sunumu öncesinde CHP milletvekilleri, “Emeklilikte yaşa takılanlar ihsan değil, hakkını istiyor”, “Taşerona ayrım devam ediyor”, “Düzem kurşun oldu minimal ücretliyi vurdu” kayıtlı dövizler açtı. Bilgin, sunumunda özetle şunları söyledi:

“TOPLUMSAL DEVLETİN İMKANLARIYLA BU SORUNLARI ÇÖZERİZ: Himmet Bakanlığı adına bizim işimiz bu ekonomik konjonktürü dikkate alarak, bunun meydana getirdiği sorunları dikkate alarak bu süreci çevirmek yani bu sürecin say hayatı üzerindeki olumsuzluklarını, sorunlarını içtimai politikalarla destekleyerek dönüştürmek. Bunun için elimizde bazı imkanlar var. Bu imkanlar nedir? Türkiye’nin hele tıpkısı sosyal büyüklük namına… Türk toplumunun şişman kabul gördüğü bire bir uygulama alanıyla Anayasa’mız marifetiyle da tanımlanmış içtimai devletin imkanlarıyla bu sorunları çözeriz.

ÇOK ŞÜKÜR, BİZİM ÜLKEMİZDE BIRLIKTE DOLGUN SÖZLEŞME MEKANİZMASI KIPIRDAK BİR ŞEKİLDE İŞLEMEKTEDİR: Mesai, emekçilerin faaliyet süreci içerisindeki sorunlarını çözecek araçlarından biri toplu antant düzenidir. Demokrasiler, toplu kesim mekanizmasının enerjik işlediği rejimlerdir. Haddinden Fazla şükür, bizim ülkemizde bile dolgun anlaşma mekanizması ateş parçasi tıpkısı şekilde işlemektedir. Burada karşılaştığımız arz cesim sevgili sendikalaşma oranının düşük olmasıdır. Yüzde 15’in altında olmasıdır. Bu ciddi bire bir sorundur. Bunun artırılması için bile tıpkısı projemiz var. O projenin dışında üstelik sosyal politika destekleriyle sendikalaşmayı, temas aşamada sendikalaşma oranını artıracak tedbirleri ve uygulamaları gerçekleştiriyoruz.

TEDBİRİMİZ, PAHALILIK FARKINI VERMEKTİR: Bizim geçtiğimiz dönemde işçi sendikalarımızla yaptığımız şişman sözleşmede, kamu işçileri yerine yaptığımız şişko sözleşmede enflasyon, aldığımız ücret, bindirim oranlarını gücük tıpkısı müddet içerisinde nakız etmiştir ancak buna cebin tedbirimiz nedir? Şişkinlik farkını vermektir. Tığ bile hoppadak enflasyon farkını vermedik, o enflasyon farkına zat şartları içerisinde bir bol bolamat payı ilaveten onu gerçekleştirdik. Dolayısıyla, kamu işçilerinin ücretlerini, ayrıksı sosyal haklarını düzenleyen uygulamalar gerçekleştirdik.

5 BİN 500 TL BOZUKLUK OLDU, ENFLASYONA KARŞI DUYARLI OLDUĞUMUZU IZAH ETMEK İÇİN: Geçtiğimiz yıl ben buraya girerken bugünkü kabil ara sıra arkadaşlarımızın elinde pankartlar vardı, küçük pankartlarıyla bazı taleplerde bulunmuşlardı. Arkadaşlarımızdan burada olan milletvekili arkadaşlarımız vardır. Talepleri ‘Minimal ücret 5 bin teklik olsun’du. Şu anda minimum ücret 5 bin 500 teklik oldu. 5 bin 500 liralık oldu, sebep oldu? Enflasyona alın duygun olduğumuzu izah etmek amacıyla.

TOPLUMSAL DEVLEY DUYARLILIĞIYLA İŞE BAŞLIYORUZ: Sizin beklentiniz nedir bilmiyorum amma bugün minimum ücretle ilgilendiren benzeri madde göremedim ama sakıncasız olun, minimum ücreti enflasyonun karşısındaki enflasyonun ücretleri, gerçek ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak tıpkı minimum sevap uygulamasını gerçekleştireceğiz. Aralığın geçmiş haftasında üstelik biliyorsunuz, Minimal Ecir Komisyonu’nu toplayacağız. Benim davetimle başlayan bire bir mücahede oluyor, toplayacağız, işçi ve işveren arkadaşlarımızla, onların temsilcileriyle bunu gerçekleştireceğiz ama cümle şurası bilsin kim Türk emekçilerini, Türkiye’nin emekçilerini para şişkinliği karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığıyla işe başlıyoruz ve işlerimizi bu tatlılıkla sürdürüyoruz.

O SORUNU ÇÖZECEĞİZ: Kamudaki bu dağınıklığı, bu sözleşmeli personelin hareket güvencesinin zayıflığı algısı var değme şeyden önce. Bunu ortadan kaldıracak tıpkı düzenlemeyi önümüzdeki günlerde, bu ay içerisinde bitireceğiz. Elhak toplu sözleşmemize koymuştuk, dolgun sözleşmeye onu 3 zait 1 şeklinde, üç sene çalışıp 4’üncü yılda amme haklarına erbap olması şeklinde koymuştuk, onda demin henüz gelecek bire bir aşama atıyoruz. İnşallah, aplikasyon Meclis’e geldiği zaman bile zira Meclis’e gelmesi gerekiyor. Buradan söyleyeyim ki bu kamer içerisinde o sorunu çözeceğiz.

88 MİLYAR AÇIĞIMIZ VAR: 2022’üstelik 952 milyar Toplumsal Güvenlik Kurumu’nun, SGK’nin geliri var, 1 trilyon 40 bilyon dahi gideri var. 88 milyar açığımız var fakat bu ayan dikkate alındığı antlaşma, rakamsal namına bakıldığı devir, yazılı yerine bakıldığı devir çok balaban tıpkı peyda görünüyor. Öncelikle şurası hatırlatayım, bizim gelirin gideri istikbal oranı yüzde 91’dir, oradan kaçmak geçişsiz, aynı bile milli gelire oranına okşamak geçişsiz.

EYT, İNŞALLAH ARALIK AYI İÇERİSİNDE MECLİS’E TAKDİM EDECEĞİZ: EYT, Emeklilikte Yaşa Takılanlar mevzusu var, o ne olacak diyerek sordular. İnşallah, antrakt ayı içerisinde Meclis’e ikram edeceğiz… Zahmetli olacak, emeklilikte yaşı bekleyen insanların sayısını anlayış edebilir misiniz, birçok? Prim dönem sayısı tutan hizmet yılı tutan insan sayısı… O şerait duruyor, o şartları kaldıramayız. O şartları dolduran tahminî 1,5 milyon koca var.

BARTIN İŞLETMERİNİ IHATA ETMEK İSTEMİYORSUNUZ: Uygulamada kurumsal tıpkısı teşkilatlanma sorunu var bizde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğü var ama bunun teftiş ika yetkisi namevcut. Teftiş yetkisi kimde? araç olmaksızın amme işletmelerinde idareye ilişkin tıpkısı mekanizmadır. Fehamet işletmelerinde bilfarz Bartın işletmelerini çikarmak istemiyorsunuz ama işletmenin bizzat kendi içerisinde aksiyon sağlığı ve hisse senedi güvenliği kurumu var. İşletme müdürüne merbut düzenlilik ve hisse senedi sağlığı müdürlüğü gayrimümkün. Onun altında denetim olamaz.

YARGI KARARIYLA AÇILMIŞ, SADECE MADENİ İŞLETMEYE AÇMAMIŞLAR: Bütün işletmeler hususi bire bir kuruluşta aksiyon sağlığı ve güvenliği bakım satın alıyor. Bunun parasını patron ödüyor. Parasını patronun ödediği aksiyon sağlığı müessesi işleyebilir mi? Bunun uygulanabilir olmadığı ortadadır. Bir yasa teklifiyle bunun değiştirilmesini önereceğim. Müfettişler üzerinden rapor hazırlamaktır. Müfettişlerin 3 şart üzerinden bloke etmek yetkisi vardı. 5 sene önceki bu madeni kapattık. Yargı kararıyla açılmış. Yalniz madeni işletmeye açmamışlar. Madeni kapatan müfettişlere bile tazminat davası açmışlar.

İŞ KAZALARININ NAZIK ÖLÇÜDE ÖNLENEBİLİR OLDUĞUNU BİLİYORUZ: Türkiye… İş kazalarının, istatistiki kendisine ortaya koyduğu kabil, şişman ölçüde önlenebilir olduğunu biliyoruz. Bunların teknolojiyle, yönetimle, biraz ilk anlattığım yönetim sorunlarının birlikte altını çizdim, teşkilatlanma biçimiyle bağlantısı vardır. Bunları görmeden buradan bire bir politik söylemle ben bunları söylemiyorum. Bu insanca tıpkısı meseledir, insancasına bir meseledir. Bizim buradaki yapabileceğimiz şeyleri ortaya koymamız geçişsiz. Bu yapının değişmesi konusunda de ben, benzeri kanun, ayrımsız düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Biz, bire bir hazırlık yapıp majör Meclis’in takdirine üstelik sunacağız.”

unacağız.”

Share: