Uzmanlar meme kanserinde, meme rekonstrüksiyonuna dikkat çekti

Uzmanlar meme başı kanserinde, meme başı rekonstrüksiyonuna dikkat çekti

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Bedii Cerrahi Derneği Umumi Sekreteri Prof. Dr. Bülent Saçak:

-“Memenin bütünlüğü kadının can kuşu sağlığını direkt etkiliyor, bicik rekonstrüksiyonuna (onarım) ehemmiyet veriyoruz ve toplumda bilinmesini istiyoruz”

-” Bicik onarımı yaptıran ve yaptırmayan kadınların toplumda aldıkları kalıp, mutlulukları, hayata katılımları beyninde makro ayırt oluyor, meme başı onarımı, meme başı kanseri tedavisinin ayrılmaz tıpkısı parçasıdır”

-Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Garaz Anıl Bingöl:

“Türkiye akıbet dönemde beğenilen ameliyatların yapıldığı merkezlerden biri haline geldi, yılda kısaca 2,5 bilyon dolarlık ayrımsız piyasadan bahsediyoruz”

-” Plastik cerrahlar dışında bambaşka branşlardaki etibba, ya da hekim olmayan eşhas bu 2,5 milyar doların içinden behre koparabilmek amacıyla değişik işler yapmaya başladı”

-” Estetikte münasebetsiz sonuçların ve komplikasyonların önüne geçebilmek amacıyla hastaların merdiven şeş işlemlerden uzak durması gerekiyor”

ANTALYA – Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Umumi Sekreteri Prof. Dr. Bülent Saçak, meme kanserinin toplumda 8 kadından birinde görüldüğüne dikkati çekerek, “Memenin bütünlüğü kadının ruh sağlığını direkt etkiliyor, meme rekonstrüksiyonuna (onarım) önem veriyoruz ve toplumda bilinmesini istiyoruz. Meme onarımı yaptıran ve yaptırmayan kadınların toplumda aldıkları hatır, mutlulukları, hayata katılımları arasında oylumlu fark oluyor, meme başı onarımı, meme kanseri tedavisinin ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin 44. Millî Kurultayı Antalya’dahi gerçekleştirildi.

Kongre bünyesinde planlı toplantıda bilgilendirmelerde bulunan Türk Plastik Rekonstrüktif ve Beğenilen Cerrahi Derneği Umumi Heyet Üyesi Prof. Dr. Amaç Anıl Bingöl ise düz ihlalleri için açıklamalarda bulundu.

Tıpta Eksperlik Sınavı ile doktorların branşlaştığını kaydeden Bingöl, sonuç dönemde karşılaştıkları sunma şişman problemlerden birinin mükemmeliyet alanı dışındaki işlemlerin sair branşlar marifetiyle yapılması adına nitelendirdi.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin kadem parmağından saç teline kadar ten ve çöz organlarla ilişkin tıpkısı haddinden fazla alanda prosedür yaptıklarının altını çizen Bingöl,” Akıbet zamanlarda dünyada estetik ameliyatlar çokça civar plana bundan sonra. Ülkemizde bu estetik ameliyatların yapıldığı merkezlerden biri haline geldi. Tahminî kendisine almanak 2,5 milyar dolarlık tıpkı piyasadan bahsediyoruz. Plastik cerrahlar dışında farklı bambaşka branşlardaki etibba, evet de doktor sıfır şahıslar bu 2,5 bilyon doların içinden benzeri pay koparabilmek için muhtelif amal yapmaya başladı. Biz buna basak altı işler diyoruz. Alelhusus saç ekimini beğenmek plastik cerrah, dermatolog ve Sağlık Bakanlığı’nın şehadetname verdiği iyileştiren bedii hekimlerinin işleri olmasına rağmen bundan sonra değil doktorlar sistem bu işlemlere girip yapmaya başladı” diyerek konuştu.

“Estetikte gür araştırmanın önemi”

Bu yapılan işlemlerin hepsinin cerrahi, tıbbi bir işlem olduğunun bütün hastalar aracılığıyla bilinmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Bingöl, ” Bunların bütünü çokça aheste işlemlerdir, hevesli ve bu işin uzmanı tarafından yapılması gerekir. Bizi sunu iri isteğimiz kişilerin prosedür yaptırmadan önceki makul kişiye bu işi yaptırıp yaptırmadığından tehlikesiz olmasıdır. Diploması, eksperlik belgesinin eş ruhsatının olması hastalarımız marifetiyle denetlenmesi gerekir” ifadelerine meydan verdi.

Bedii alanında konuşulan miktarın haddinden fazla faziletkâr olması nedeniyle herkesin buradan tıpkısı kıvılcım almak istediğini kaydeden Bingöl, bu noktada işlemlerim banko ehlivukuf hekimlerce yapılmasının kebir olduğunu çizdi.

“Merdiven altı beğenilen uyarısı”

Içtimai medyaya bakıldığı ahit yüzlerce kurs görüldüğünü ve bu kursların hiçbirinin geçerliliğinin olmadığını belen fail Bingöl, ” Bu kurslar sertifikalı olmasına rağmen Esenlik Bakanlığı aracılığıyla onaylanmamıştır. Cemiyet namına, bakanlığın bu kursları, işlemleri kontrol etmesini denetleme alması altına almasını, yıpranmamış yasa maddeleri çıkararak bunlara sınırlama getirilmesini istiyoruz. Zira cemaat sıfır kişiler aracılığıyla yapılan işlemlerde benzeri karışıklık, sakatlanma, ahiret yolculuğu ortaya çıktığı devir hem bizim doktorlar adına imajımız zedeleniyor. Bunları tümce plastik cerrahların yaptığını zannediyor, hem de ülkemizin imajı bozuluyor. İngiltere kadar çok fazla hasta gönderen ülkelerde münasebetsiz haberler çıkabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için hastaların merdiven altı işlemlerden uzak durması gerekiyor. Teşekküllü hastanelerde bilirkişi etibba vasıtasıyla işlemleri yapılmalıdır. Iyileştiren estetik uzmanlığı diye niteleyerek bire bir özdek namevcut, iyileştiren beğenilen sertifikasına eş hekimler var. Keyif Bakanlığı vasıtasıyla onaylanan hekimlerce bedii işlemlerinin yapılması gerekir” diye konuştu.

“En şişman yanıltmalar sosyal medyada yapılabiliyor”

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Üyesi Op. Dr. Ömer Buhşem, hayatın rastgele alanına giren içtimai medyanın, esenlik özellikle beğenilen alanındaki konularda civar plana çıktığını vurguladı.

Bu noktada halkın uyarılması gerektiğini bel eden Buhşem, “En şişman aldatmalar ve yanıltmalar toplumsal medyada yapılabiliyor. Bir Nice can doktor olmadığı halde, kendini doktormuş gibi lanse edebiliyor. Branşlarını bile yazmadan on paralık ilgisiz tıpkı branştayken kendini bambaşka bire bir branşın mensubu gibi gösterebiliyor. gerçeğe aykırı beyanlara serencam etap kemiksiz ve denetimi dahi berenarı düşük tıpkı alan. Bu yüzden vatandaşlarımızın imdi dernekler aracılığı ile kimin hangi olduğu uzmanlığının ne olduğu yetkinliğinin hangi olduğunu araştırmasında nazik kâr var. Yasalarımıza göre pestil resimlerinin paylaşılması da yasak. Gerçekçi sıfır ve üstünde oynanmış resimler ile gerçekçi olmayan beklentilere yönlendirilmesinin engellenmesi amacıyla bir vakitler benzeri yasak konulmuş. Maalesef denetimi pres ve denetimsiz tıpkı mecra olduğu üzere şuanda tek şekilde arama gibi değil”dedi.

“Arz pir kandırma yöntemi”

Içtimai medyada gösterilen beğenilen görsellerinin iyi araştırılması gerektiğine değinen Buhşem, ” Normalde aynı doktor seçme şekilde ilanlarında yahut tanıtımlarında denk bilgisi veremez. Eğer bunları içeren, kampanyalar ve ilanlar görüyorlarsa bunları ayrımsız hekim olmama durumu hassaten ayrımsız komisyoncu olma ihtimalleri çokça efdal. Bizzat hekimin ki olduğunu bilmeniz ve o hekimin ne branşa ilgilendiren olduğunu bilmeniz gerekir. Esenlik alanında adamakıllı görseller sunma domuzuna kandırma yöntemidir”ifadelerini kullandı.

“Meme Başı kanseri 8 kadından birinde görülüyor”

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Bülent Saçak, meme hastalıklarıyla ilgili yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Meme kanseri toplumda 8 kadından birinde görüldüğüne dikkati çeken Saçak, ” Memenin bütünlüğü kadının ruh sağlığını doğrudan etkiliyor. Bu anlamda meme başı rekonstrüksiyonuna(tamir) ehemmiyet veriyoruz ve toplumda bilinmesini istiyoruz. Meme Başı kanseri tanısı almış, memesinde benzeri uzuv kaybı tehlikesi ile karşılaşan cümle kadınların plastik cerrahlara anlayış hakkı olduğunu düşünüyoruz. Plastik cerrahların, bicik hastalıklarıyla uğraşan takımlarım metrukiyet tıpkı parçası olması gerekiyor. Bu noktadan yola çıkarak farklı dal hekimlerine hem halkımıza brifing çalışmaları yapıyoruz” diye niteleyerek konuştu.

“Kimlik yitirmiş üzere oluyorlar”

Memenin uzuv adına ayrıksı hiçbir uzva benzemediğini tabir fail Saçak, “Memenin kaybı kadında kadınlık kimliğinin yitirilmesi anlamına geliyor. Meme Başı onarımı temas uzvun onarımından bundan sonra ehemmiyet kazanıyor. Meme Başı onarımı yaptıran ve yaptırmayan kadınların toplumda aldıkları hâl mutlulukları hayata katılımları beyninde mehabetli fark oluyor. Biz de bicik onarımının, bicik kanseri tedavisin ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“Bicik tamirat tedavileri”

Bicik onarımının bir tane değil türlü tekniklerle yapıldığının altını çizen Saçak, “Hastaya bakarak, hastalığa göre, hastanın beklentisine göre, hastanın munzam hastalıklarına bakarak değişik teknikler var. İmplant veya silikon kullanılarak yapılan onarımlar var. Bire Bir üstelik hastanın zat dokusundan meme başı oluşturulan sili doku ile tamir tekniği var. Bilcümle bunlar ameliyata girmeden hastanın bile değişmeyen vermesiyle hep beraber karar sunulan seçimlerdir. Memesini kaybeden kadınların yaşam kalitesi haddinden fazla bozuluyor. Aza kaybetmiş değil bile kimliklerini kaybetmiş kabilinden oluyorlar. Meme onarımı yapılan kadınlar ise içtimai hayata birey nitelikli kavrayışsız dönüyorlar. Kaldıkları yerden hayatlarına bitmeme ediyorlar” ifadelerine kayran verdi.

Share: