Twitter yönetimi: Fek geçersiz

Twitter’ın avukatı William Savitt marifetiyle Elon Musk’ın avukatı Mike Ringler’e gönderilen 10 Temmuz günlü konuya ilgili mektup, ESIR Taşınır Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan tebligat sonucu kamuoyuyla paylaşıldı.

bahis konusu mektupta, Musk’ın anlaşmayı feshinin ‘geçersiz ve haksız’ olduğu, konvansiyon kapsamındaki yükümlülüklerin reddedildiği anlamına geldiği belirtildi.

Twitter’ın itilaf kapsamındaki yükümlülüklerinin hiçbirini ihlal etmediği vurgulanan mektupta, anlaşmanın yürürlükte olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Musk’ın 44 milyar dolarlık mübayaa anlaşmasını fek kararı sonrası Twitter’ın hisseleri haftanın evvel iş gününde anif düşüş gösterdi. New York borsasında TWTR koduyla iş gören şirketin hisselerinde yaşanan kayıp yüzdelik 11’i aştı.

Musk’ın anlaşmayı iptal etmesi konusunda Twitter, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ı ülkü etmesi amacıyla Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP ile anlaştı.

Firma, özellikle bu kalem davalarda uzmanlığı ile öne çıkarken Delaware mahkeme sistemiyle de bağlantıları olduğu biliniyor.

Musk, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP vasıtasıyla katakulli edilecek. Ünsiyet firması, 2019 yılında milyarder için ayrımsız bühtan davasını kazanmıştı.

Twitter sorun açıyor, Elon Musk numara geçiyor

 

Twitter çalışanlarının Musk’ın halel kararıyla ilgili konuşması haram

 

Twitter, Musk amacıyla kanuni muamelat başlatıyor

 

Elon Musk, Twitter’dan vazgeçti

 

Share: