Sendikalı işçinin şiddet zaferi

Bursa’da, çalıştığı hisse senedi yerinde çağrıldığı odada konuşulanları cep telefonuyla vasıta altına aldığı encam sürülen sendikalı işçi, ‘kuruntu feshi’ adı altında kovuldu. Mahkemenin ‘haksızsın’ dediği işçiye muştu Bursa Havza Adliye Mahkemesi’nden (BAM) geldi.

Bursa’da, çalıştığı aksiyon durumunda sendika temsilcisi olan İ.K., sendikal faaliyette bulunduğu gerekçesiyle amirleri marifetiyle toplantıya çağrıldı. Konuşulanları cep telefonuyla vasıta altına aldığı öne sürülen iştirakçi üzere polis güçleri çağrıldı. İşveren, davacının gelişim akdinin davranışlarının güvensizliğe amil olması cihetiyle şüpheden hava feshettiğini bildirdi. Hayatının şokunu işlek kıygın iştirakçi, İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu.

Bursa Güvenlik Müdürlüğünde incelenen cep telefonundan toplantıya dayalı her kayda rastlanmadığını öne süren savlayıcı iştirakçi, ‘kuruntu’ gerekçesiyle işten çıkarıldığını, işverence geçerli tıpkısı sebeple dayanılmadan tesis edilen hisse senedi sözleşmesinin feshinin geçersizliğine ve işe iadesini istek etti. Bozma sendikal sebeple yapıldığından 6356 mahdut yasanın 25/5. maddesi göre işe iadeye mecbur olmaksızın ve ayrımsız maddenin 4. Fıkrası mucibince 2 yıllık ücretinin tutarında tazminatın belirlenmesini istedi. Kararın netleşmesine büyüklüğünde çalıştırılmadığı süre için gelecek 4 mahiye ücret ve farklı hakların ödenmesini, antrparantez müdrike giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini irade etti.

Davalı ortaklık avukatı işçinin, toplantıda anahtar alarak güvensizliğe el açtığını ati sürdü. Duruşma, davanın reddine hükmetti.

Kararı müddei istinafa götürdü. Bursa BAM 12. Ülfet Dairesi model nitelikte tıpkı karara imza attı. Kararda; kararsızlık feshinin, işverenin işçisinin cürüm işlediği yahut hisse senedi sözleşmesine doğru şekilde uymaz davrandığını ispatlayamadığı veya henüz ispatlayacak durumda olmadığı hallere has ayrıklı nitelikte benzeri fek türü olduğu hatırlatıldı. Kısık ve büyük olayların namuslu kıldığı giderilemeyen şüphenin; güvenin alçak olduğu iş ilişkisinde, işverenin o işçiden beklediği aksiyon rüyet fiili ifadesini içsiz kuzuluk getirdiği vurgulandı.

Kararda şöyle denildi:

“Dosya geneli itibariyle, davacının TİS yapma yetkisi almış olan sendikanın aksiyon yeri temsilcisi olduğu anlaşılmaktadır. Feshe medar yapılan olayın 24.09.2019 tarihinde hisse senedi yerinde gerçekleşen derinti esnasında, işveren yetkilileri marifetiyle davacının el telefonu ile ses kaydı aldığı sav edilerek, süratle o anda telefonu elinden alındığı, sonrasında polis çağrılmış, telefon polise tasdik edilmiş ve sonrasında tarafların ifadeleri alınmıştır. Davacıya isnat edilen eylemin savlayıcı aracılığıyla akseptans edildiğine dayalı aynı beyanı dosya çerçevesinde bulunmamaktadır. Manşet birimleri marifetiyle davacının telefonu sormaca çerçevesinde incelenmiş ve içerisinde seçme gürültülü kaydına rastlanılmadığı tayin edilmiştir. Davacının gürültülü kaydı aldığına dair tanık K.A.’nın çatışık beyanı haricinde ayrımsız tutamak dosya çerçevesinde bulunmamakta olup, şüpheyi esaslı kılan tıpkı vakıayı mahkemeli işveren ispatlayamamıştır. Dolayısıyla müddei hareket akdinin feshi, sevap ve uygulanan bire bir nedene dayanmamaktadır. Davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile reddine değişmeyen verilmesi hatalı olmuştur.” – BURSA

Share: