Sendikalı işçinin hâkimiyet zaferi

Bursa’da, çalıştığı hisse senedi durumunda çağrıldığı odada konuşulanları cep telefonuyla pusat altına aldığı doğacak sürülen sendikalı işçi, ‘tereddüt feshi’ adı altında kovuldu. Mahkemenin ‘haksızsın’ dediği işçiye beşaret Bursa Mıntıka Adliye Mahkemesi’nden (BAM) geldi.

Bursa’da, çalıştığı hisse senedi durumunda sendika temsilcisi olan İ.K., sendikal faaliyette bulunduğu gerekçesiyle amirleri aracılığıyla toplantıya çağrıldı. Konuşulanları çökertme telefonuyla pusat altına aldığı öne sürülen iştirakçi için polis güçleri çağrıldı. İşveren, davacının gelişim akdinin davranışlarının güvensizliğe sebep olması sebebiyle şüpheden ekolojik ortam feshettiğini bildirdi. Hayatının şokunu hareketli kıygın iştirakçi, İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu.

Bursa Güvenlik Müdürlüğünde incelenen cep telefonundan toplantıya dayalı seçme kayda rastlanmadığını öne süren davacı işçi, ‘kararsızlık’ gerekçesiyle işten çıkarıldığını, işverence uygulanan ayrımsız sebeple dayanılmadan yapı edilen hareket sözleşmesinin feshinin geçersizliğine ve işe iadesini arzu etti. Bozma sendikal sebeple yapıldığından 6356 sınırlanmış yasanın 25/5. maddesi uyarınca işe iadeye vabeste olmaksızın ve benzeri maddenin 4. Fıkrası göre 2 yıllık ücretinin tutarında tazminatın belirlenmesini istedi. Kararın netleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre üzere doğacak 4 mahiye ücret ve diğer hakların ödenmesini, ayrıca enstantane giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini kâm etti.

Davalı iştirak avukatı işçinin, toplantıda anahtar alarak güvensizliğe kat açtığını ati sürdü. Mahkeme, davanın reddine hükmetti.

Kararı davacı istinafa götürdü. Bursa BAM 12. Ahbaplık Dairesi bir nitelikte bire bir karara imza attı. Kararda; ikircim feshinin, işverenin işçisinin suç işlediği veya aksiyon sözleşmesine yakınlarında şekilde aykırı davrandığını ispatlayamadığı veya elan ispatlayacak durumda olmadığı hallere has ayrıklı nitelikte tıpkı bozma türü olduğu hatırlatıldı. Ağırbaşlı ve önemli olayların doğru kıldığı giderilemeyen şüphenin; güvenin alçak olduğu gelişim ilişkisinde, işverenin o işçiden beklediği gelişim rüyet fiili ifadesini yersiz kuzuluk getirdiği vurgulandı.

Kararda şöyle denildi:

“Dosya geneli itibariyle, davacının TİS etme yetkisi almış olan sendikanın hareket yeri temsilcisi olduğu anlaşılmaktadır. Feshe mesnet yapılan olayın 24.09.2019 tarihinde gelişim yerinde gerçekleşen toplantı esnasında, çalıştıran yetkilileri aracılığıyla davacının el telefonu ile curcunalı kaydı aldığı iddia edilerek, bir lahzada o anda telefonu elinden alındığı, sonrasında polis çağrılmış, telefon polise tasdik edilmiş ve sonrasında tarafların ifadeleri alınmıştır. Davacıya isnat edilen eylemin davacı aracılığıyla kabul edildiğine dayalı tıpkı beyanı dosya çerçevesinde bulunmamaktadır. Manşet birimleri eliyle davacının telefonu sormaca çerçevesinde incelenmiş ve içerisinde her patırtılı kaydına rastlanılmadığı tespit edilmiştir. Davacının ses kaydı aldığına dayalı tanık K.A.’nın çatışık beyanı haricinde tıpkısı kanıt dosya çerçevesinde bulunmamakta olup, şüpheyi sadık kılan bire bir vakıayı mahkemeli çalıştıran ispatlayamamıştır. Zımnında davacı aksiyon akdinin feshi, mevsuk ve geçerli tıpkısı nedene dayanmamaktadır. Davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile reddine değişmeyen verilmesi yanlış olmuştur.” – BURSA

Share: