Prof. Dr. Beyazca: “Muğla 96 yıl ilk diyar oldu”

Prof. Dr. Beyazca: “Muğla 96 yıl önce devlet oldu”

MUĞLA Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yazın Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Söz Beyazca, “Muğla’nın 96 sene önceki memleket olduğu zamanlar üzerine bilgelik vererek, “Menteşe sancağı olan Muğla 96 sene evvel Vazıh ilinden ayrılıp Muğla adını aldı” dedi.

24 Nisan 1926 tarihinde Kabine’nun İçişleri Bakanlığı teklifi ile almış olduğu değişmeyen göre Menteşe vilayetinin isminin değiştirip Muğla vilayeti haline geldiğini dile getiren Literatür Fakültesi Prof. Dr. Hezel Beyazca, “1867 vilayetler sistemine bakarak Osmanlı Devleti il sistemine geçiyor. Bu vilayetlerden biriside Ziyalı vilayeti oluyor. Nedeniyle Ziyalı velayetine 5 kıta simge bağlanıyor. Menteşe, Aydınlık vilayetine merbut iken 30 Teşrinievvel 1913 tarihinde o zamanki İstanbul hükümetinin kabine aldığı ayrımsız değişmeyen ile Menteşe sancağını Kültürlü’dan ayırıp hür alem haline getiriyor. Yani diğer adıyla Sancak haline getiriliyor. Sonunda Reze yani bugünkü adıyla bildiğimiz Muğla müstakil tıpkısı simge kendisine direkt İstanbul hükümetine sınırlanmış benzeri idari yapı konumuna geliyor. Fakat Ankara’dahi TBMM hükümranlık Türkiye Şişman Millet Meclisi açıldıktan bilahare Türkiye Büyük Budun Meclisi hükümeti 20 Nisan 1921 tarihinde Osmanlı Devleti’ndeki cümle sancakları kaldırıp, valilik yerine akseptans ediyor. Böylecene Menteşe’de Ankara hükümetine vabeste İzmir, Aydın, Denizli kadar Antalya, Konya üzere özgür aracısız merkeze vabeste ayrımsız el konumuna yahut sakat adıyla valilik konumuna geliyor. 1926 yılına geldiği devir bile yine Türkiye Cumhuriyeti’nin o dönemdeki Bakanlar Kurulu toplanıp ayrımsız karar alıyor. 24 Nisan 1926 tarihinde Kabine’nun İçişleri Bakanlığı teklifi ile Kabine’nun almış olduğu değişmeyen göre Menteşe vilayeti değiştirip Muğla vilayeti haline geliyor. Yani bugünkü bildiğimiz Muğla vilayeti ismi 1926 yılında ismine kavuşmuş oluyor” açıklamalarında bulundu.

Share: