Kafkas Müslümanları İdaresi: İran’ın Azerbaycan karşısında Ermenistan’ı desteklemesini kınıyoruz

Azerbaycan merkezli Kafkas Müslümanları İdaresi (KMİ), bitişik İran’ın Azerbaycan’a yönelik sonuç dönemde yaptığı açıklamalara, Azerbaycan sınırında yürüttüğü askeri tatbikatlara ait izah yaptı. KMİ, İran’ın Azerbaycan karşısında Ermenistan’ı desteklemesini kınadı.

KMİ açıklamasında şu ifadelere saha verdi;

“Hangi yazık kim, Azerbaycan’ın Karabağ sorunu çözülene büyüklüğünde ve bir zamanda tarihi hak yerini aldıktan bilahare, İran devletinin arbede ve savaşı başlatan Ermenistan’a yönelik tutumu kategorik tıpkısı şekilde himayeciydi. Ermenilerin dünyadaki Hıristiyan bağnazlığından rastgele ant yararlandıkları bilinen bir gerçektir, ancak Mütedeyyin İran’ın Azerbaycan’a alın saldırgan politika uygulayan Ermenistan’a şümullü desteği, Müslümanlar ve halkımız aracılığıyla kınanmaktadır. Ince yıllardır kaynak cömert ve eş gibi İslam dayanışması açısından debi ederek, agresif Ermenistan ile politik ve diplomatik münasebat kurmayan, büyükelçiliklerini açmayan ve arsıulusal kuruluşlarda işgali kınayan izahat yapan Mütedeyyin ülkelerin tersine, İran İslam Cumhuriyeti, Ermenistan ile herhangi bir alanda işbirliğini derinleştirmiş, üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde kabul edilmiş kararları dikkate almamıştır.”İRANLI ŞİRKETLER, ERMENİLERİN VANDALİZMİNİ ÖRTBAS ETTİLER”İran devleti, Ermenistan marifetiyle vandalizm vakalarına alın protestosunu dile getirmedi, Ermeni işgalini kınayan değişmez ayrımsız izah de yapmadı. Ancak Azerbaycan halkı bu gerçeklerin bitişik İran İslam Cumhuriyeti tarafından kınanmasını bekliyordu. Karabağ ve Gün Batısı Azerbaycan topraklarındaki camilerimizi yerle ayrımsız fail Ermeniler dünyanın gözünde sanki camilere eş çıkan ayrımsız çap imajı görüntülemek üzere Şuşa’daki Üst Govharaga Camii’ni ve İrevan’dakı Göy Cami’yi ‘onarırken’, süreci tay tay arabası İranlı şirketler, camilerin Azerbaycanlılara aitliğini değiştirerek haddizatında Ermenilerin vandalizmini örtbas ettiler.””Azerbaycan’ın tarihi toprakları olan Zengezur’dan geçecek koridorla ilişkin tehditler seslendiren İran’ın bu anlaşılmaz dönemde Gafan’da konsoloshane açması ve Azerbaycan’ın bayrı kenti Tebriz’de Ermenistan Başkonsolosluğu’nu açmaya hazır olduğunu bildirmesi, katiyen dostane ve dostça aynı girişim kendisine kabul edilemez.”SINIRDA TATBİKAT”Bölgede eskimemiş gerçeklerin ve uğraş sonrası dönemin hakim olduğu ayrımsız dönemde Azerbaycan toplumu, İran’ın Azerbaycan sınırlarında askeri tatbikatlar yapması üzerine kesin bire bir zıt görüşe sahiptir.””İslam dini bizi birleştiren lahut tıpkı değerdir. Onun kötüye kullanımı, insanların hassas duygularını geriden geriye manipüle edilmesi hoppadak ilişkilerimize zarar verebilir. Muhik ve adil Yurt mücadelesinde Galebe kazanan Azerbaycan halkının sevincine katılmak adına, Cuma hutbelerinde bize yıpranmamış karalama ve iftiralar yönelten kâh İran imamlarının görüşleri, Azerbaycanlı kült adamlarının çoğunluğu marifetiyle net yerine suratsız karşılanmaktadır.”

“Kafkas Müslümanları İdaresi namına, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Kumandan-Abdullahian’ın Gafan’daki Ermeni Başkonsolosluğu’nun küşat töreninde yaptığı açıklamayı fıldır kınıyor, sözlerini düşüncesiz almasını irade ediyoruz.”

Share: