İyi Parti’nin “Yabancıların Gerçekdışı Adreslere Kaydedilmesi” İddialarının Araştırılması Önerisi TBMM Genel Kurulu’nda Reddedildi

İYİ Parti’nin “Yabancıların gerçekdışı yerine durma adreslerine yerleştirilmesi” iddialarının araştırılması için verdiği önergenin TBMM Umumi Müesses gündemine alınması önerisi AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi. İYİ Öğür Mersin Saylav Behiç Polat, “Acep ülke ekonomisini, çizgi güvenliğini, esnafı, çiftçiyi, işçiyi, genci, kadını, emekliyi koruyamayan kuvvet artık hanelerimizi birlikte koruyamaz halde midir? Sorusunu kaçınılmaz yerine taharri etmek zorundayız” dedi. CHP Mebus Turan Aydoğan ise “Filmin adı ‘Evimdeki Yabancı’ izlemişsinizdir herhalde. Evinizde oturuyorsunuz, sizin dışınızda bazen insanlar daha sizinle bu arada ortaklar, orada oturuyorlar… Bence İçişleri Bakanı dahi adresine baksın, Güvenlik Umumi Müdürü bile baksın, tanımadıkları adamlar, bilfarz eroin baronları filan sağda solda çıkabilir, dikkat edin, bu adreslerde çıkabilirler, çok bile piyango gayrimümkün” diye niteleyerek konuştu.

Bazı vatandaşların e-mehabet üzerinden yaptıkları sorgulamalar sonucunda kendi iskân yeri kayıtlarına yabancıların eklendiğine ilişkin iddialarının içtimai medyada duyurulması üzerine, İYİ Parti, Sedir Araştırı Önergesi vermişti.

İYİ Parti Grubu’nun, önergenin TBMM Genel Müesses gündemine alınmasına ilişik önerisi, bugün görüşüldü.

Önerinin gerekçesi üzerinde kortej düzlük İYİ Öğür Sazak Saylav Behiç Çelik, şunları söyledi:

“VATANDAŞLARIMIZ HİÇ TANIMADIĞI İSİMLERİN KENDİ YERLEŞİM YERİ KAYITLARINA EKLENDİĞİNİ GÖRMÜŞ”

“Vatandaşlarımız e-mehabet üzerinden yaptıkları sorgulamalar sonucunda hiç tanımadığı, bilmediği isimlerin kişi yerleşim yeri kayıtlarına eklendiklerini görmüş konuyu basın ve ilgilendiren mercilerle paylaşmışlardır. Toplumsal medyada evdeki yabancı etiketiyle geniş yankı bulan bu format halkımızın ur ve endişelerini artırmıştır. Bizlerde yaptığımız araştırı ve tetkikat sonucunda maalesef çokça sayıda yerli yabancı kişilerin kayıtlarının yöntemsiz evet üstelik bile bile olabileceğini hangi yazık kim üzülerek öğrendik.

“İKTİDAR ARTIK HANELERİMİZİ BİLE KORUYAMAZ HALDE MİDİR?

Durumun vahametini biraz kat sayı üzerinden göstermek icabında eşi ve iki çocuğuyla ruhlu aynı vatandaşımız yaptığı sorgulama sonucunda dairesinde 14 yabancının kayıtlı olduğunu paylaşmıştır. Içtimai iletişim araçları bile birçok vatandaşımız ekran görüntülerini yayınlayarak analog durumda olduklarını duyurmuştur. Bahsi sabık eğleşme kayıtlarının sistemik benzeri zafiyet sonucu mu yoksa kasti namına mı gerçekleştiği ne eyvah ki belirsizliğini korumaktadır. Bu durumda acep talih ekonomisini, çizik güvenliğini, esnafı, çiftçiyi, işçiyi, genci, kadını, emekliyi koruyamayan kudret çıktı hanelerimizi bile koruyamaz halde midir? Sorusunu kaçınılmaz adına araştırmak zorundayız.

“SAHA TESPİTİNDE GECİKMELER YAŞANACAKTIR”

GERÇEK DIŞI ikamette mukayyet zahirî benzeri kişinin tıpkı suça ya birlikte yıldırı eylemine karışması yerinde kayran tespitinde gecikmeler yaşanabilecektir. Örneğin gerçek dişi bilgiler nedeniyle karmaşıklaşan dosyalar güvenlik teşkilatlarımızın hareket yükünü artıracak, faaliyetlerin metin tıpkısı biçimde yürütülmesini sekteye uğratacaktır. Antrparantez ayrımsız kişinin giriştiği yanlışlık ve eylemler neticesinde bire bir ikamette bulunan ve durumdan bihaber farklı kişilerde cezai müeyyidelerle karşılaşabilecektir.

“BU KAYITLAR AYNI ZAMANDA DEMOKRASİNİN DAHI TEMELİDİR”

Amme düzenini, devletin güvenliğini, emniyet ve asayişi bu durumun huysuz etkileyeceği açıktır. Eş kayıtları aynı zamanda Faziletli Seçim Yerleşmiş açısından seçmen kütüğü mahiyetindedir. Zımnında bu kayıtlar ayrımsız zamanda demokrasinin üstelik temelidir. Kayıtların doğruluğu, düzgünlüğü devletin görevi olduğu kadar namusudur de. Kişilerin ikamet kayıtlarını haricen bırakmak gibi değildir. Serencam günlerde bahsettiğimiz belirsiz kişilerin kaydedilmesi olağanüstü vericidir. Bunu yapan İçişleri Bakanlığı ise kapsam haddinden fazla elan vahimdir.

“HERHANGİ BİR USULSÜZLÜĞE AYN YUMMAYACAĞIMIZ UNUTULMAMALIDIR”

Mevzuata ve hakkaniyete uygun seçme etme becerisini gösteremeyen aynı iktidarın meşruiyeti bile tabi kim tartışmaya açılır. Bu nedenle kasa, müntehip listelerinin rastgele soy şaibe ve şüphelerden uzak tutulması, halkoyu marifetiyle kolay denetlenebilecek ayrımsız şekilde askıya çıkarılması kanuni aynı zorunluluktur. Başta Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri, Doğruluk Bakanlığı tutmak için tamlık mezun mercilerin bu boynunun borcudur. temas usulsüzlüğe, suistimale, ihmale ve ihlale katiyen amma asla ayn yummayacağımız unutulmamalıdır. Buna yeltenen kim olursa olsun adisyon bati tamam diye uyarma ediyoruz.”

“YURTTAŞLAR, MİLLETVEKİLLERİNİ ARIYOR; ‘BİZİM EVDE YABANCI KİŞİLERİN KAYDI VAR’ DİYOR”

İYİ Öğür Grubu üzerine HDP Grubu adına kortej kayran HDP Herif Umumi Başbuğ Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki; “Yurttaşlar milletvekillerini arıyor, gazetecileri arıyor ‘Bizim evimizde, tevakkuf adresimizde; tanımadığımız, bilmediğimiz yabancı kişilerin kaydı var’ diyor. Yakınlarında yerine bunu duyan, öğrenen milletvekilleri ne yapıyor? İçişleri Bakanına soru önergesi veriyor ve bunun yanıtını almaya çalışıyor” dedi.

“İKTİDARIN BASINA DUYDUĞU SAYGI EKSIKSIZ ADINA BU”

Tiryaki, bir gazetecinin konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sormasını anımsatırken; “Harbi olarak İçişleri Bakanı’na tıpkısı soru soruyor ve bunun yanıtını almaya çalışıyor. Tamam, İçişleri Bakanı hangi yapıyor? Gazeteciye yanıt vermek namına onunla bayram ediyor, onu küçümsüyor; hangi devir? Tekmil birlikte sansür yasasının Meclis’te görüşüldüğü bire bir dönemde bunu yapıyor. Tamam, iktidarın basına duyduğu içtinap etmek mecmu kendisine bu” diye konuştu.

“EĞER CANSIZ YURTTAŞLAR VARSA BUNLARIN KAYITLARINI DÜŞÜYOR”

Yüksek Intihap Kurulu ve Koca ve Yurttaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden anahtar alındığını anlatım eden HDP’li Tiryaki; şunları söyledi:

Bu kayıtları aldıktan sonradan bunun üstünde temas durma araştırması yapmıyor. Yaptığı 2 çıngı şey var. Eğer gevşek yurttaşlar varsa bunların kayıtlarını düşüyor, gene 18 yaşını doldurmuş yurttaşlar kimlerse bunların seçmen kendisine kayıtlarını tutuyor. Zımnında bütün kayıtları markajcı İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı buna ayrımsız karşılık vermek zorunda. Eğer binlerce yurttaş evinde yabancıların oturduğunu söylüyorsa ve bunlarla ait müntehip yapıldığı konusunda iddialar varsa İçişleri Bakanlığı bu konuda aynı zaman önce izah ayırmak zorundadır. Bakın, tıpkı sefer elan altını çiziyorum: Ayrımsız ülkenin yurttaşı apayrı bire bir mutluluk yurttaşlığına geçebilir, ülkesinin dışında eksantrik aynı yerde yaşayabilir, bayağı Türkiye’nin çabucak Avrupa’bile ikamet fail, güçlü 6 milyona yakın yurttaşı var, nedeniyle bu serüvenli değil. Bir yabancı düşmanlığından meze etmiyoruz amma seçme güvenliğine dayalı ayrımsız korku varsa İçişleri Bakanlığı cevap vermek zorundadır, yoksa üzerindeki ayıp hiçbir şekilde ortadan kalkmayacaktır diyorum ve hepinizi nazikâne selamlıyorum.”

“FİLMİN SEFIL ‘EVİMDEKİ YABANCI’, İZLEMİŞSİNİZDİR HERHALDE”

CHP Grubu namına İYİ Parti’nin önerisi konusunda alay alan CHP İstanbul Mebus Turan Aydoğan; “Filmin adı ‘Evimdeki Yabancı’ izlemişsinizdir herhalde. Evinizde oturuyorsunuz, sizin dışınızda bazen insanlar elan sizinle bu arada ortaklar, orada oturuyorlar. Baktınız mı evlerinize canan ihvan, ikametgah adreslerinize baktınız mı? 10 emanet, 20 sevimli, tanımadığınız insanlar gibi, birazdan hukuki sakıncalarını bile söyleyeceğim. Bence İçişleri Bakanı üstelik adresine baksın, Itimat Umumi Müdürü üstelik baksın, tanımadıkları adamlar, bilfarz metal baronları falanca sağda solda çıkabilir, ilgi edin, bu adreslerde çıkabilirler, haddinden fazla da piyango gayrimümkün” dedi.

“BECEREMİYORSANIZ ‘BECEREMİYORUM’ DEYİN; BECERECEK BİRİSİ GELİR, BU VATANDAŞI SEÇKIN ÇEŞIT GÜVENLİK ALTINA ALIR”

Aydoğan; “Ülke yönetmiyorsunuz, kaos yaratıyorsunuz, kaostan dahi besleniyorsunuz. Şayet bu ülkenin vatandaşının kahir çoğunluğu diyorsa kim ‘Adresimde kimin olduğunu bilmiyorum, başıma neyin geleceğini bilmiyorum, kullandığım oyun karşılığında apayrı bire bir özgül ağırlık merkezinin yaratılıp yaratılmadığını bilmiyorum’ bu psikolojiyle yaşıyor ise bunun cevabını buradan yöneltmek mükellefiyeti taşıyorsunuz. Ayrımsız ülkenin vatandaşları Anayasa’yla teminat altına münfail şekilde kendilerini güvende hissetmiyor iseler siz kudret olarak batağın içindesiniz, iktidarsızlık halindesiniz, vatandaşın hukuki düzenlilik ve hürriyet hakkını heba etmiş yerdesinizdir. Yeniden soruyorum: Isteyerek yapıyorsanız, çıkı, deyin kim ‘Bilerek yapıyoruz.’ Beceremiyorsanız ‘Beceremiyoruz’ deyin. Becerecek birisi gelir, bu vatandaşı değme makule güvenlik altına alır” diyerek konuştu.

“YABANCILAR İLE MÜNTEHIP LİSTELERİ ARASINDA BİR DESTE KURULMAYA ÇALIŞILIYOR”

AKP Grubu yerine kortej düz AKP Antalya Mebus Atay Çokbilmiş; İYİ Tümen Grubu’nun önerisi ile ait, “Eller ile müntehip listeleri ortada bir sargi kurulmaya çalışılıyor. Yabancılar ne statüde olursa olsun fikir kullanamazlar, bunun bilinmesi gerekir. Önergede olduğu kabil eller görüş kullanacaklar ya birlikte seçmen listelerinde pusat olacaklar kabil tıpkısı intiba oluşturulması yanlıştır, provokatif tıpkı davranıştır” dedi.

ÖNERİ, AKP VE MHP’Lİ VEKİLLERİN OYUYLA REDDEDİLDİ

İYİ Tümen Grubu’nun önerisi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyuyla reddedildi.

Share: