İSOV bursu için başvurular 1 Eylül’de başlıyor

İstanbul Endüstri Odası Vakfı (İSOV), 1 Eylül’den itibaren bursiyer adaylarının başvurusunu almaya başlayacak.

İSOV’dan yapılan açıklamaya bakarak Finans, eğitimini yaşamak üzere maddesel desteğe gerekseme duyan kudretli darülfünun öğrencilerine 1994 yılından bu yana selis burs desteği sağlıyor.

Bu çerçevede bu yıl 1 Eylül’de başlayacak sürece, İSOV bursiyeri görünmek isteyen adaylar, www.isov.org.tr ve ateş parçası uygulama olan İSOV burs cıvıl cıvıl üzerinden başvurabilecek.

Karşılıksız burs özelliği haiz İSOV bursu için başvuru süresi 30 Eylül’e kadar bitmeme edecek.

Verilen bilgiye göre, İSOV bursundan faydalanmak talip namzet öğrencilerin TC vatandaşı olması, öğrenimini tamamlayabilmek için maddi desteğe gerekseme duyuyor olması ve belirlenen kriterler çerçevesinde akademik ve içtimai yetkinlik açılarından kalburüstü olması gerekiyor.

Bursiyer adayı öğrencilerin, İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli illerinde kayran alan fehamet ve tıkır üniversitelerinin mühendislik fakültelerinde yüzde 100 ÖSYM burslu adına tüm zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olması gerekiyor.

Gelen başvurular arasından “Burs Genel Şartları” çerçevesinde asilzade ve ihtiyat bursiyer adayları belirlendikten bilahare, Burs Komisyon üyeleri ile birebir gerçekleşecek mülakatı liyakatli mütemmim adaylar bursiyer namına akseptans edilecek.

İSOV burs süresi, tedbir sınıfı de dahil kalkmak amacıyla öğrencinin tahsil gördüğü fakülte evet de bölümün eğitim bilimi boyunca, mezuniyete büyüklüğünde sürüyor.

Share: