İsig: Ilk Teşrin Ayında 158, Yılın İlk 10 Ayında 1521 İşçi Yaşamını Yitirdi

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) raporuna göre, ekim ayında 158 emekçi, 2022 yılının geçmiş on ayında de genişlik birkaç bin 521 amele aksiyon kazalarında yaşamını yitirdi. AKP’nin 20 yıllık iktidarında ise hareket kazalarında genişlik az 30 bin 224 işçi hayatını kaybetti.

İSİG, ekim ayı İş Cinayetleri Raporu’nu bugün yayınladı. Buna göre, ekim ayında 158, 2022’nin önce 10 ayında bile en bir iki bin 521 emekçi hisse senedi kazalarında hayatını kaybetti. Antrparantez İSİG, bu ayki raporunda AKP iktidarının 20 yıllık döneminde meydana mevrut gelişim kazalarındaki ahiret yolculuğu verilerine dahi meydan verdi. Rapora bakarak, 20 yılda yaşanan iştirakçi ölümleri verileri yıllara bakarak şöyle;

2002 yılının sonuç iki ayında 146 iştirakçi, 2003 yılında 811 işçi, 2004 yılında 843 işçi, 2005 yılında bin 96 iştirakçi, 2006 yılında bin 601 işçi, 2007 yılında bin 44 iştirakçi, 2008 yılında 866 iştirakçi, 2009 yılında bin 171 iştirakçi, 2010 yılında bin 454 işçi, 2011 yılında bin 710 iştirakçi, 2012 yılında 878 iştirakçi, 2013 yılında bin 235 iştirakçi, 2014 yılında bin 886 işçi, 2015 yılında bin 730 iştirakçi, 2016 yılında bin 970 işçi, 2017 yılında 2 bin 6 işçi, 2018 yılında bin 923 iştirakçi, 2019 yılında bin 736 işçi, 2020 yılında 2 bin 427 işçi, 2021 yılında 2 bin 170 işçi ve 2022 yılının geçmiş on ayında bin 521 işçi hisse senedi cinayetlerinde hayatını kaybetti.

2022 yılının geçmiş on ayında bile, hareket cinayetlerinin aylara bakarak dağılımı şöyle: Sülale ayında 120, Şubat ayında 109, Mart ayında 122, April ayında 129, Mayıs ayında 176, Haziran ayında 189, Orak Ayı ayında 172, Ağustos ayında 186, Ilkgüz ayında 160 ve Teşrinievvel ayında 158 iştirakçi hayatını kaybetti.

İSİG’in raporunda ekim ayındaki hareket kazalarına dayalı şu tespitler düzlük aldı:

“2022 yılının önceki on ayında hisse senedi cinayetlerinin istihdam biçimlerine göre dağılımına baktığımızda bin 322 ücretli (iştirakçi ve işyar) ve 199 kendi ün ve namına çalışan (rençper ve esnaf) hayatını kaybetti. Yani ölenlerin yüzdelik 87’sini ücretliler yüzdelik 13’ünü ise kişi ün ve adına çalışanlar oluşturuyor.

2022 yılının evvel on ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına bakarak dağılımı şöyle: 14 yaş ve şeş 22 bala iştirakçi, 15-17 yaş arası 32 bala/canlı iştirakçi, 18-27 gözyaşı arası 250 iştirakçi, 28-50 yaş arası 729 işçi, 51-64 yaş arası 314 iştirakçi, 65 gözyaşı ve üstü 85 işçi, yaşını bilmediğimiz 89 iştirakçi hayatını kaybetti.

AMASRA’DA 41 MADENCİ HAYATINI KAYBETTİ

14 Teşrinievvel’üstelik Bartın Amasra’üstelik bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra TİM’da meydana gelen grizu patlamasında 41 madenci hayatını kaybetti. Karadon, Elbistan, Kozlu, Soma, Ermenek, Şırnak beyaz zehir katliamlarına tıpkı yenisi elan eklendi.

31 Ilk Teşrin’dahi açıklanan ehlihibre raporuna göre “-320 Etki Huy Tavan Yolu’ndaki patlatma çalışması kaynaklı kendisine meydana gelmiş, grizu ve kömür tozu patlamasını içeren tıpkı patlamadır” tespiti Eroin Mühendisleri Odası’nın yaptığı önceki açıklamaları doğrulama ediyor. Havalandırmanın yetersizliği, bataklık gazı seviyesinin ayrıntılı süredir yüksekliği, bataklık gazı drenajının yapılmadığı, Bakanlıklar eliyle arzu ve öneri sunulmadığı ve yaptırım uygulanmadığı, beceri personelin eksikliği ve hareket güvenliği önlemlerinin yetersizliği vurgulanarak “patlamanın önlenebilir olduğu” belirtiliyor. (Kül da bu noktada, bizlerin de hep iş kazalarının önlenebilir olduğunu ve önlenmediği üzere bile “aksiyon cinayeti” diye niteleyerek tanımladığımızı hatırlatalım.)

Mıntıka madenciliğinden ödün verilerek, -400 kot alındaki kömür Hattat Holding’e mevdu ve TTK yetersiz tıpkısı alanda sıkıştırılarak, mukteza finansal ve teknik yatırımlar yapılmayarak katliamın oluşmasına davetiye çıkarılmıştır. 2016 yılında TTK Neşelilik Raporu’nda iştirakçi yetersizliği belirtilerek Bakanlıklardan kullanılmamış işçi kadrosu açılması arzu edilmiştir.

“HAVZALARDAKİ İŞ CİNAYETLERİ ‘KADER, FITRAT’ DENİLEREK NORMALLEŞTİRİLMEKTEDİR”

Amme kurumlarındaki eğin düzey yönetici atamaları ilmî ve ustalık liyakata bakarak değil, mensup olduğu cemaate ve AKP üyeliğine bakarak yapıldığı herkesçe bilinen ayrımsız nesep. Bu buut üstelik hisse senedi cinayetlerinin henüz bile artmasına yol açmaktadır. Havzalardaki hareket cinayetleri “kader, yaradılış” denilerek normalleştirilmektedir. Madenciliğin kaderinde ahiret yolculuğu yoktur.

-300/-350 kotlarında meydana mevrut grizu patlaması, kömür tozu patlamasına dönüşerek müteselsil benzeri katliama dönüştü. Kömürdeki metan varlığı bilinen ve grizulu familya diye niteleyerek anlatım edilen benzeri işletme olan Amasra’üstelik Sayıştay ve TTK özlük çöz raporlarına rağmen tılsım almayan, bütçe ayırmayan Türkiye Taşkömürü Kurumu, Maden Yer Yağı İşleri Genel Müdürlüğü, Erke ve Elbette Kaynalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı katliamın bir numara dereceden sorumlusudur.

Sağlık ve eğitim emekçilerine yönelik işyerlerinde vâsi tıpkı hüküm yaşanıyor. Bu noktada yapılan eylemlerde iş koşullarının iyileştirilmesi ve lazım önlemlerin alınması talepleri öne çıkıyor. Fakat vâsi çaba vakit kaybetmeden bu iki işkolunda bağlı değil, bakım sektörünün değişik alanlarında (coşku, belediye, transport, devir, özel güvenlik, matbuat vd.) ortaklaşan ayrımsız sorun. Ekim ayında basına dahi yansıyan iki aksiyon cinayeti meydana geldi.

“MÜZİSYEN ÖZ SAYGI ŞENER 3 KİŞİ TARAFINDAN DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ”

2 Teşrinievvel’dahi, 45 yaşındaki iki çocuk babası müzisyen Öz Saygi Şener, Ankara Çankaya’da manzara aldığı Cassetta Cafe & Pub’üstelik, gönül şarkılarını bilmediği gerekçesiyle 3 birey yoluyla dövülerek öldürüldü. Esasen apayrı coşku mekanlarında etkin emekçiler üstelik bu olay sonrası başlarına mevrut gayret olaylarını paylaştılar. Bire Bir kademe ekleyelim: Yukarıda Amasra’daki rate kamu atamalarına değinmiştik. Burada de failler Yüksek Gündüz’ün Faaliyet Bakanlığı’nda İş Müfettişi, Kerim Soyalp’in Türk Havacılık Gök Sanayi’nde Hareketlilik Mühendisi ve İlker Karakaş’ın birlikte Himmet Bakanlığı İstanbul Grubu İş Müfettişi kendisine vazifeli olduğunu hatırlatalım.

13 Ekim’birlikte, aynı haftalık çağa babası olan 34 yaşındaki hususi umum otobüsü şoförü Emrah Talih, Gaziantep Şahinbey’birlikte otobüsün komple olduğu gerekçesiyle duraktan almadığı 17 yaşındaki yolcuyla sâdır tartışmada bıçaklanarak öldürüldü.

Pandemi ile birlikte anbean genişleyen, garantisiz çalışmanın bilgili olduğu ve işçi profilinin genellikle 20’li yaşların başında olduğu sektörde iştirakçi sağlığı açısından en kemiksiz son arasında: Ekim ayında ilkokul moto kurye hayatını kaybetti. Yılın evvel on ayında ölen moto kurye sayısı sunma az otuz dört.”

Share: