Hdp’li Gergerlioğlu’dan TBMM Başkanı Şentop’a: “Kendisi ile Hangi İstişaresi Yapayım?”

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un HDP Diyarbakır Saylav Semra Güzelce ile ilgili verdiği istifham önergesini “kişisel fikir ati sürüldüğü ve bir tane amacı müzakere sağlamaktan ibaret bahis” olduğu gerekçesiyle reddetme ettiğini belirterek, “Ego kendisi ile ne istişaresi yapayım? Yani Meclis’in haklarını, milletvekillerinin haklarını aldırmaz başkanla neyin istişaresini yaparım?” dedi.

HDP Kocaeli Mebus Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, HDP’li Semra Evire Çevire’in gözaltına alındığı süreçte “elem muameleye yapıldığını” istikbal sürerek, “YANLIŞSIZ Tümen, MHP ve BBP vekilleri dışında rastgele milletvekiline karşı başkanlığınızda kendinizi sorumlu hissediyor musunuz?” diyerek sormuştu.

TBMM Başkanı Şentop, Gergerlioğlu’nun soru önergesini TBMM İçtüzüğü’nün 96 ve 97. maddelerine uymaz olduğu gerekçesiyle iadeli etti. Şentop, yanıtında şu ifadeleri kullandı:

“TBMM İçtüzüğü’nün ‘bağlanmış soru’ başlıklı 96’ıncı maddesinde ‘mukayyet istifham,… ferdî düşünüm istikbal sürülmeksizin;… benzeri takrir ile yazılı kendisine yanıtlanmak amacıyla milletvekillerinin, Reisicumhur yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak istifham sormalarından ibarettir’ kuralına meydan bırakılmış olup; bu yön göre yazılı istifham önergesi metninde takrir sahibi milletvekillerinin kişisel görüşlerine saha verilmemesi gerekmektedir. TBMM İçtüzüğü’nün ‘Sorulamayacak konular’ antetli 97’inci maddesi ‘Aşağıdaki sorular Başkanlıkça kabul edilmez: …b) Tek amacı konuşma sağlamaktan ibaret konular’ hükmünü içermektedir. Bu maddede bağlanmış soru önergelerinde yemeden içmeden anlaşılan tıpkısı bahis hakkında istişari amaçla sorulan soruların Başkanlıkça kabul edilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede ilgide mukayyet önergeniz incelenmiş ve önergenizin TBMM İçtüzüğü’nün yukarıda dökme 96 ve 97’inci maddeleri hükümlerine aykırılık taşıdığı değerlendirilmiştir.”

Şentop’un yanıtını değerlendiren Gergerlioğlu, şunları rapor etti:

“Bilcümle sorularımızı bireysel görüş ve müşavere amaçlı görüş diye niteleyerek reddetmiş. Biz apaçık gerçeklikleri sormuştuk. Cevaplaması gereken sorular canını sıkmış belli. Sorularımızı iadeli etmiş. ‘Semra Domuzuna’e yapılan keskin muameleye izah yapacak mısınız?’ diye niteleyerek sorduk. Cevapsız.

Burada bir müzakere değil. Ben kendisi ile ne istişaresi yapayım? Yani Meclis’in haklarını, milletvekillerinin haklarını meraksız başkanla neyin istişaresini yaparım? Kendisine soru sorarım kavim adına, budun hesabına birlikte yanlışsız cevaplamasını isterim. Şu hale bakın. Cevaplamamak amacıyla kırk dereden akarsu getiriyor.

Bu üç tümen dışındaki vekillere müteveccih muamelelerde, on paralık sesini çıkarmıyor Sedir Başkanı. Tığ de bu soruyu soracağız.

Benim Sedir’ten kenar paça çıkarılmam konusunda sustunuz, Mustafa Yeneroğlu’na taşlama ve küfürler eden polis güçleri memuru sırasında sustunuz, Ayşe Acara Başaran’a tehditler ve hakaretler vahim tıpkısı şekilde yapıldı sustunuz. Semra Iyicene kafası eğdirilmek, saçı hafiflemek kanalıyla götürüldü, sustunuz. Siz ne devir konuşacaksınız?”

Share: