Hdp’li Çepni 1,5 Milyon Metrekare Alanın Orman Sınırları Dışına Çıkartılmasını Meclis Gündemine Taşıdı

HDP İzmir Mebus Gaye Çepni, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te 1 milyon 545 bin metrekare orman alanının Cumhur Reisi kararıyla, orman sınırları dışına çıkartılmasını Sedir gündemine taşıdı. Çepni konuyla ilişkin Ekincilik ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle istifham önergesi verdi.

Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te 1 milyon 545 bin metrekare orman alanı Cumhur Reisi kararıyla orman sınırları dışına çıkartıldı. Kanunuesasi’nın 169. maddesinin “ormanların korunması ve geliştirilmesi” yükümlülüğünü hatırlatan HDP İzmir Saylav Gaye Çepni’nin, Ekincilik ve Orman Bakanı Birim Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle hazırladığı istifham önergesinde şu ifadeler düzlük aldı:

“TÜRKİYE’NİN ORMAN VARLIKLARI GİDEREK AZALMAKTADIR”

“16 Eylül 2022 tarihinde Resmi Gazete’üstelik yayınlanan Reisicumhur kararıyla; 6831 çevrilmiş Orman Kanununun Mülhak 16’ıncı maddesi layıkıyla, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te 1.545.000 m2 orman alanı, orman sınırları dışına çıkartılmıştır. Global iklim krizi, seçkin yıl yaşanan orman yangınları, ormanlık alanların yapılaşmaya, enerji, maden faaliyetlerine açılması, ağaçların kesilmesi, odun üretimi gibi nedenlerle Türkiye’nin orman varlıkları her an azaltmaktadır. Kanunuesasi’nın 169’ıncı maddesi, ormanların korunması ve geliştirilmesi yükümlülüğünü Devlete vermiştir.

“TÜRKİYE’DE ORMAN VARLIĞI 23 MİLYON 110 BİN HEKTAR İLE YÜZÖLÇÜMÜNÜN YAKLAŞIK YÜZDELIK 29,6’SINI KAPLAMAKTADIR”

Orman Umumi Müdürlüğü’nün 2021 Yılı cıvıltı raporuna göre; Türkiye’üstelik orman varlığı 23.110.000 hektar ile yüzölçümünün yaklaşık yüzde 29,6’sını kaplamaktadır. 2021 Yılı içerisinde, 60’a yakın ilde, 280’den fazla alanda 2.793 sayı orman yangını huruç, 139.503 hektar orman alanı kötülük görmüştür. 6831 sınırlanmış Orman Kanunu Katma Madde 16’dahi; ‘bili ve fen itibarıyla orman kendisine muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi birlikte gibi olmayan yerler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte üzerinde iskân yeri kâin ya da iskân yeri oluşturulması akıllıca olan katı, kayalık, verimsiz ve çalışarak orman vasfı taşımayan alanlardan, sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanlar, Cumhurbaşkanınca belirlenecek asıllar ve esaslara göre Orman Umumi Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazne adına tescil edilir’ denilmektedir. Bu bap, yıllar içerisinde artan ormansızlaşmanın ana nedenlerinden birini oluşturmuş ve   Cumhurbaşkanının kararı ile ormanlık alanların yapılaşmaya açılmasını kolaylaştırmıştır.  Orman alanları korunup, geliştirilmediği kadar, sübjektif kriterlerle bu özellik uygulanarak binlerce hektar düz bile bulunmayan edilmiştir. 2022 içerisinde, henüz önce dahi Kastamonu ve Manisa’birlikte 611 bin 848 metrekare, Ankara ve Mersin’dahi 376 bin 494 metrekare orman alanı, orman statüsünden çıkarılmıştır.

“ORMANLARI KORUYAN VE GELİŞTİREN ETKİN POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR”

Melfuf husus 16 gereği, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından bir iki olmamak için devletin egemenlik ve tasarrufu altında yahut Kaynak’nin hususi mülkiyetinde kâin taşınmazlardan, Mekân, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) marifetiyle Orman Umumi Müdürlüğü’ne orman rekzetmek üzere tahsis yapılması gerekmektedir. Ormanlık alanları yok eden, ekolojik namına telafisi imkansız zararlar veren bu maddenin uygulanması Esas’nın 169 uncu maddesindeki ormanları apotr hükümlere da aykırıdır. Konfedere Milletler İklim Değişikliği Söve Sözleşmesi Ortalık Toplantısı’nda (COP26) Türkiye’nin de imzaladığı ‘Glasgow Liderlerinin Orman ve Yer Kullanımı Bildirgesi’, BM İklim Değişikliği Söve Sözleşmesine ve Paris Anlaşmasına, Biyolojik Tenevvü Sözleşmesine, BM Çölleşmeyle Uğraş Sözleşmesine, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ve değişik ilgili girişimlere yönelik toplu ve bireysel taahhütleri yeniden konfirmasyon etmektedir. Esas, yasalar ve uluslararası sözleşmelere aykırı uygulamalara son verilmesi, ormanları esirgeyici ve geliştiren deli dolu politikalar geliştirilmesi gerekmektedir.”

Çepni, önergesinde Kirişci’ye şu soruları yöneltti:

1-Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te ara sıra orman alanlarının, bilgi ve fen itibarıyla orman niteliğini kaybettikleri gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılmasına bittabi değişmeyen verilmiştir? Bu alanların tespiti ne şekilde yapılmıştır? Vukuf insanları ve yerel yönetimlerle iş birliği yapılmış mıdır?

2- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te orman sınırları dışına çıkartılan alanlar illet korunup, geliştirilmemiştir? Bilim ve malumat bakımından orman nitelikleri neden kaybettirilmiştir?  Bu illerde yeni orman alanı oluşturulacak mıdır?

3- Akıbet beş yılda, Ilişik madde 16 ile orman sınırları dışına çıkartılan alanlar yerine orman kurmak amacıyla, Çevre, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı eliyle hangi illerde, ne büyüklüğünde alanın Orman Umumi Müdürlüğü’ne tahsisi yapılmıştır?

4- Bakanlığınız verilerine bakarak, akıbet ilkokul yılda, Reisicumhur kararı ile hangi kadar orman alanı orman sınırları dışına çıkartılmıştır? Bu alanların yanan orman alanlarına oranı nedir?  Bu alanlardan ne büyüklüğünde gelir elde edilmiştir?

5-2022 yılında Reisicumhur kararı ile ayrıksı hangi illerde ne kadar orman alanı, orman sınırları dışına çıkartılacaktır? Hangi kadar sağlık öngörülmektedir?

6- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te orman sınırları dışına çıkartılan bu alanlarda inşaat, eroin, erke projeleri mevcut mudur? Getirim amacıyla bu alanların orman alanı dışına çıkartıldığı iddialarına ilişkin açıklamanız var mıdır?

7- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te orman alanlarının orman sınırları dışına çıkartılmasının kanunuesasi, yasalar ve uluslararası sözleşmelere ihtilaf oluşum ettiği; ormanları koruyup geliştiren kanun ve arsıulusal sözleşmelerin uygulanmadığı iddialarına ilgilendiren açıklamanız var mıdır?

8- Orman alanlarını daraltan, ekolojiye, biyoçeşitliliğe telafisi imkansız zararlar veren, anayasaya, uluslararası sözleşmelere ihtilaf oluşum fail Munzam Husus 16’nın halel edilmesi gerektiğini belirten haber insanlarını dikkate takanak mısınız?

Share: