Erenköy Ruh ve Asap Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Baykara: “Otizmin görülme sıklığı değme geçen aktarılma artıyor.

Erenköy Ruh ve Asap Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Baykara: “Otizmin görülme sıklığı seçme geçen bölüm artıyor. Çocukluk yaş grubunda, 54 çocuktan 1 tanesinde görülebiliyor”

Üsküdar’da içe yöneliklik merkezi vatandaşlara hizmet veriyor

İSTANBUL – Esenlik Bakanlığı ve Üsküdar Belediyesi marifetiyle, toplumsal ölçekte otizm sendromlu bireylere alın duygunluk ve farkındalık inşa etmek için Üsküdar’da kurulan Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Üsküdar Otizm Merkezi otizmli hastalara hizmet vermeye devam ediyor. Antrparantez, tabi hastalar amacıyla Üsküdar’da kurulan iyileştirme merkezi ‘BAHAR’ bağımlı hastalara otama veriyor. Tabi hastalar amacıyla kurulmuş olan merkezde, hastalara iyileştirme için bindi programları veriliyor. Konuya ait konuşan Erenköy Can Kuşu ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sema Baykara, “Çocuklar otizm açısından esas ve babaları yahut eğitimciler marifetiyle bildirişim becerilerinde yetersizlikler, hareket aşamalarını yakalayamama, göz teması kurmama, tekrarlayan veya kısıtlanmış hareketler görülürse otizm taraması açısından ait merkeze yönlendirilmesi gerekmektedir.” dedi.

Afiyet Bakanlığı ve Üsküdar Belediyesi vasıtasıyla toplumda otizme karşı farkındalık sağlamak için geçtiğimiz sene kurulan Erenköy Can Kuşu ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Içe Yöneliklik Merkezi hizmet vermeye devam ediyor. Keyif Bakanlığı ve Üsküdar Belediyesi marifetiyle içtimai ölçekte otizm sendromlu bireylere karşı hassaslık ve farkındalık oluşturulma üzere projelendirilen Otizm Merkezi, otizmli bireyler ile ailelere cümle anlamıyla posta haritası sunmayı amaçlıyor. Merkezde tanı koyma, otama planlama ve otama izlem işlemleri yapılarak hastalara dip düzey standartlarda bakım veriliyor. Aynı zamanda otizmli enik sahibi ailelere de eğitimler verilerek bindi olunuyor.

Üsküdar’da kurulan aynı diğer eşkâl, bağımlı hastalar üzere rehabilitasyon merkezi ‘BAHAR’, bağımlı hastalara tedavi vermekte. Bağımlı hastalar amacıyla müesses olan merkezde, tabi hastalara ayaktan rehabilitasyon üzere destek programları verilmekte.

“Otizm bundan sonra er çocukluk gözyaşı döneminde ortaya menfaat”

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Duyma Baykara, “Merkezimizde içe yöneliklik taramaları, takipleri ve rehabilitasyonu dışında 0-18 yaş arasındaki çocuklara psikiyatri poliklinik hizmeti verilmektedir. Merkezde, yavru ve ruh sağlığı hastalıkları uzmanları, asistanları, hemşireler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, komütatör ve müracaat terapisti, ergoterapist ve çocuk aksiyon uzmanları hizmet vermektedir. Otizm çıktı er çocukluk yaş döneminde belirtileri ortaya menfaat, aileler bundan sonra 2-3 gözyaşı aralığında çocukların yaşıtlarıyla aralarında olan sosyal iletişim anlamında yetersizlikler ve gerilikleri ayırt ederek çocuklarını taramaları açısından çocuk psikiyatri uzmanlarına götürmektedirler.” şeklinde konuştu.

“Içe Yöneliklik sıklığı temas geçen dönme maalesef artmaktadır”

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sema Baykara, “Otizmin görülme sıklığı temas geçen dönem maalesef artmaktadır. Çocukluk gözyaşı grubunda, 54 çocuktan 1 tanesinde görülebiliyor. Alelhusus, bu ayrıntılar otizm açısından esas veya babaları, eğitimciler marifetiyle iletişim ihdas becerilerinde yetersizlikler, gelişim aşamalarını yakalayamama, göz teması kurmama ve tekrarlayan veya kısıtlanmış hareketler görülürse ait merkezlere yönlendirilmesi gerekmektedir.” dedi

“Doktorların ilgisinden çok memnun kaldım”

Içe Yöneliklik merkezinde çocuğuna tedavi aldıran Mısır Yasemini Yılmaz, “Kestirmece tıpkı yıldır buradan hizmet alıyorum, tabir hissetmek üzere uğraşıyordum ve rapor çakozlamak çokça tahakküm tıpkı proses. İnsanlar niteliksiz rapor alamıyorlar. Buraya taşındıktan bilahare işlerim çokça niteliksiz halloldu, ifade sürecimde güvenilmez kısa sürede tabir aldım. Doktorların ilgisinden haddinden fazla kıvançlı kaldım.” dedi

Bağımlı hastalar amacıyla kurulan rehabilitasyon merkezi üzerine mütekellim Doç. Dr. Sema Baykara, “Merkezimizde tabi hastalara ayaktan rehabilitasyon üzere bindi programları düzenlenmektedir. Bağımlılık gerçekte mülk boyu süre mevrut benzeri süreçtir. Tabi insanlar, tedaviye arındırma aşamasıyla başlamaktadır. Arındırmayla birlikte kişinin detaylı benzeri süredir kullanmış olduğu alkol yahut bap hayatından çıktıktan sonraları büyük bir açıklık hissiyle beraberce kalmaktadır. Bu aralık hissiyle kafa edebilmesi ve ilkin yürütmekte olduğu ailevi ve içtimai mesleksel rollerine kafasız dönerken desteğinin olabilmesi amacıyla bu zümre merkezlerin varlığına gerekseme duyulmuştur” dedi.

Share: