Elazığ Osb Müdürü Suat Öztürk: “forma Bankası Faizi Yüzde 13’e Düşürdü Ama Piyasadaki Faizler Yüzde 32-40 Ortada. Bu Yüzdelik 13 Kime Uygulanıyor?”

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Suat Öztürk, Şekil Bankası’nın siyasa faizinde tıpkı puanlık düşüş kararının, piyasaya yansımadığını söyledi. Öztürk, “Eşkâl Bankası 1 puan daha düşürdü, yüzdelik 13’e düşürdü. Amma sağlıklı fiyatlara baktığınız antlaşma, yüzde 32, yüzde 34 ve yüzdelik 40 ortada faizler var kim esnaf, tacir, sanayici bu faizlerin altından zahir kalkacak? Bu yüzdelik 13 kime uygulanıyor? Yani bu sanayiciye, ürettiği ürünlerle, maliyetlerle geliyor” dedi.

Elazığ Birleştirme Uran Toprak Müdürü Suat Öztürk, Suret Bankası Servet Politikası Kurulu’nun politika faizinde yaptığı indirimin, başlıca faizle örtüşmediğini söyledi. Öztürk, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sanayicilerin esnafın tüccarın tüketicinin herkesin bundan etkilenmemesi olabilir değil dünyada benzeri ekonomik kriz var mı var enerjinin getirmiş olduğu ve birçok ülkede senelerce biricik haneli olan para şişkinliği olan ülkelerde bile çift haneye artık. Enerji fiyatları dünyada gelişigüzel tarafta arttı. Bunların kişi para değerlerine göre, bizim kendi dünyalık değerimize bakarak arttı. Yüzde 100, yüzdelik 1,2 uygun. 2 uygun 1,3 kalan ülkeler var akaryakıtta bati ayrımsız gizil var. Enflasyonda filhakika yüzde ayrımsız, yüzde 2 seyreden ülkeler yüzde 7-8′ imdi. Yüzde 8-9 olanlar 11-12’lere bundan sonra. Bunlar tamam.

Amma ülkemizde şöyle bire bir durum var; akaryakıt fiyatları ülkemizde haddinden fazla sakil arttı. Kurlar ciddi manada arttı. Bu kurların artması demek, ithalat namına dışarıya mecbur bilcümle ürünlerin fiyatlarının artması demektir. Bunların artmasıyla beraber çöz piyasadaki tüketiciye yansıyan fiyatlar, nakliyeler kırıcı yerine 4 intaç arttı. Düşünün Elazığ’dan Malatya’ya bin 500 liraya nakliye yapılırken, zaman 3 bin 500 liraya yapılıyor. Bingöl’e bin 500 liraya araba giderken, zaman 4 bin liraya gidiyor. İstanbul’dan 7-8 bin liraya araba gelirken benzeri nakliye arabası, zaman 20-25 bin teklik arası. Bunlar bu birlik maliyetleri zait unsurlar. Farklı taraftan bittabi bizde şöyle; bire bir cıvıltı örneğin 2021’in 1. ayından bugüne büyüklüğünde yüzdelik 585 artmış sanayide. Yüzde 460 civarlarında de doğalgaz artışı var.

“BU YÜZDE 13 KİME UYGULANIYOR?”

Banka faizlerine baktığınız antlaşma Şekil Bankası 1 benek henüz düşürdü. 13’e düşürdü. Amma piyasa sahici fiyatlara baktığınız ant, şu anda yüzde 32, yüzde 34 ve yüzdelik 40 arasında faizler var ki esnaf, tüccar, sanayici bu faizlerin altından kuşkusuz kalkacak? Siz yüzde 13’e düşürdünüz. Bu yüzdelik 13 kime uygulanıyor? Bankalar arası alınan gecelik faizlerde mi uygulanıyor? Transferlerde mi uygulanıyor? Piyasa realitesine bakınız. Zaman amme bankalarının faizleri dahi yüzde 30’larda. Hususi bankalar yüzdelik 40’lara büyüklüğünde çıkıyor. Yani bu sanayiciye, ürettiği ürünlerle, maliyetlerle geliyor. Fukara bire bir ülke değiliz, mutluluk bizim. Bittabi inişli çıkışlı dönemleri olur. Tığ bunu evvelden 2000’den evvel daha boğuk dönemlerde gördük. Bu ülkede yüzde 125 enflasyonlar gördük. Gecelik 2 bin 500, 3 bin, 3 bin 500 teklik faizler gördük. 17-18 lime bankaların hüsran edip, celal yoluyla bunların akçalanmış edildiğini gördük. Birçok şeyler gördük karaborsalar gördük. Bizim gençlerimiz bunları bilmiyor ama biz bunları yaşadık.

“MAĞDURİYETİN ÜZERİNE MAĞDURİYET GAYRIMÜMKÜN”

Ama bu ülkede bunu göğüsleyeceğiz. Tek siyasal kuruntu olmadan, hiçbir ayrım olmadan bunların elbirliği ile çözülmesi üzere devletin bile idare kadrolarına apotr olacağız. Amma orada devletimizin zarfında bile vebal eden, insanların hatalarını düzeltmesi amacıyla yetkililerin buna fırsat vermemesi lazım. Idare kadroları buna vesile vermemeli, mağduriyetin konusunda mağdurluk olanaksiz. İnsanlar elhak ağırlık ayakta dururken, değişik vesilelerle bazı yanlış işlemleri veya falsolu kararlar alınması insanların mağduriyetlerinin alanlarını genişletiyor. Zaman bu kadar iş adamları, sanayiciler bu büyüklüğünde büyük zorlukların içerisinde. Bu kadar maliyetlerin yükselmesi içerisinde devletimiz minimum ücreti aynı kez artırdı yüzdelik 100. Ondan sonradan getirdi tarihte yepyeni vuzuh yerine 6 ayda tıpkısı henüz arttırdı. Bunu hisse senedi adamları bile göğüslüyor. Devletin üstelik desteği var, bizlerin dahi desteği var.”Share: