Dış ticarette blockchain projesinde önce safha bitmiş

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dış satım süreçlerindeki gelişim ve işlemlerin, blockchain zehir üzerinde yürütülmesi, yönetilmesi ve takibini amaçlayan projede ilk faz tamamlandı.

Geçen sene 6 Aralık’ta başlatılan projenin evvel faz çalışmaları, bu sene 8 Mart’ta açılış toplantısıyla tanıtılmıştı.

Konvansiyonel ihracat süreçlerinin Türkiye sınırları ortamında küsurat kısmının blockchain teknolojisiyle yeniden tasarlanmasına ilgilendiren çalışmaların yürütüldüğü geçmiş fazda, işlemlerin diyapozitif aynı şekilde izleme edilebilmesi, kağıtsız ticaretin hayata geçirilmesi, belirli muamelat basamaklarının otomasyonu ve aracı kurumların kaldırılabilmesi gibi proje başında ortaya konan hedeflerin cümlesi gerçekleştirildi.

İlk fazda ayrıca ihracat süreçlerindeki dış satımcı, gümrük müşaviri, nakliye şirketi, vezneci, sigorta şirketi ve amme kurumları kabil paydaşların şeffaflık ve büzük içerisinde muamele yapabilecekleri bir ekosistemin blockchain ile gibi olduğu sonucuna ulaşıldı.

İşlem basamaklarını azaltarak süreçlere çabukluk kazandıracak ve ihracat işlemlerinin maliyetlerini düşürecek uygulamaların çözümleme edildiği evvel fazda, kağıt kullanımı ve belge transferi üzere lüzumlu hakikat kullanımının ortadan kaldırılması ile çevresel sürdürülebilirliğin ve yeşil dönüşümün hissedar kurumlarca benimsenebileceği görüldü.

Ayrımsız zamanda paydaşların, tümce üzerindeki işlemlerden neredeyse senkronik yetik olması sağlanarak bilgi paylaşım yöntemlerinin çeşitliliğinden doğan gecikmelerin önüne geçilebileceği anlaşıldı.

Proje 2022 sonu bakımından tamamlanacak

Kaynak ve Maliye Bakanlığının finansmanıyla, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Ticaret Bakanlığı yoluyla geliştirilen projenin “Bir Numara Safha Kapanış Toplantısı” 28 Temmuz’da yapılacak.

İkinci fazında, “Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi” ile ihracat sürecinin çözümleme edileceği proje, 2022 sonu itibarıyla tamamlanacak.

Iş Tarhan: Blockchain yerkürenin sayısal evinsiz, ikizi, izdüşümü

 

Yatırımcıların odağındaki ‘yıpranmamış blockchain’ler’

 

Share: