Dev markaların yonga anlaşması

EPDK’dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Bugün kâh matbuat – işaret organlarında “benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG’ye 25 kuruş elan zam kararı alındığı” yönünde istihbarat çıkmıştır. Icap bu selen gerekse sonuç günlerde akaryakıt fiyatlarındaki artışlar üzerinden toplumda edilgi oluşturmayı amaçlayan bilgelik ve yorumlar ile ilişik tıpkı matbuat açıklaması ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle söz konusu bilim akla yatkın değildir. Bugün akaryakıt fiyatlarında seçkin artma bahis konusu değildir.

Medyada düz düzlük bu nev gerçek dışı haberlerin beraberinde ara sıra STK temsilcilerinin kamuoyunda elan çok iştihar gayesi ile günler öncesinden bindirim izah telaşına düşmesi, sektörümüze olan güveni zedelemektedir.
Sadece kendi çıkarlarını fikren toplumumuzda huzursuzluğa amil olan böylesi gerçek dışı olgun ve yorumlar yapan evet da yaptıran eşhas karşı üstelik Kurumumuz eliyle cürüm duyurusunda bulunulacaktır.

Bir öğün henüz vurgulamak isteriz kim; akaryakıt piyasamızdaki bedel hareketleri başıboş ortalık koşullarında, kamu otoritesinin temas müdahalesi evet da kararı olmadan oluşmaktadır. Pandemi koşullarında devletimiz eşel kıvrak sistemi ile uluslararası piyasalardan kaynaklanan alışılmamış karşılık hareketlerinin vatandaşlarımıza minimum düzeyde yansıtılmasını sağlamış, 60 milyar TL’yi aşan bir idrak gelirinden fedakarlık etmiştir. Akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV’nin sıfırlanması ile gelişigüzel ise toptan yer yağı fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketler aracısız fiyatlara yansımaktadır.

Ayrıca bilindiği amacıyla dar sathında 13 bini aşkın akaryakıt bayii hizmet vermektedir ve gelişigüzel ikmal krizi banko söz konusu değildir. Kurumumuz marifetiyle özişler sistemi yardımıyla hep bayilerin yargılama satışları izleme edilmekte, herhangi bir bayinin -kıymet artışlarından kar gitmek amacıyla- vatandaşlarımıza akaryakıt satmadığının belirleme edilmesi halinde haddinden fazla çetin yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu süreçte mağduriyet zinde vatandaşlarımız varsa Kurumumuza yazılı yerine başvurmalarını, EPDK olarak konunun andıran takipçisi olacağımızı dahi anımsatmak isteriz.
Özellikle merkezi konumda kâin akaryakıt bayileri önünde oluşan kuyruklardan çevre “ayrımsız hatim krizi yaşandığı algısı oluşturmaya işlemek” ise sektörümüze yönelik nahak ve kötü tıpkısı tavırdır.

İçinden geçtiğimiz süreçte bilcümle paydaşlarımızın, STK ve medya temsilcilerinin sağduyu ile debi etmesini, vatandaşlarımızda infiale sebep olacak maksatlı bili ve yorumlardan kaçınmalarını istek ediyoruz.”

Benzin, motorin ve LPG’ye aynı bindirim daha

 

Share: