Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla alınan kararlara bakarak 6 bakanlıkta görevden alma ve atamalar gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, çok sayıda kamu gelgel ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi.

6 BAKANLIKTA GÖREVDEN KABUL ETME VE ATAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında zahir bulunan Hukuk Hizmetleri Umum Müdür Yardımcılığına Cumhur Sarıakçalı, Içtimai Güvenlik Kurumu Komutan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Ahu görevlerinden makbuz.Milli Terbiye Bakanlığında çıplak bulunan Temel Yetişek Genel Müdürlüğüne Tuncay Morkoç ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Levent Özil atandı. Milli Defans Bakanlığında küşade bulunan Tedbir Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Orion atanırken, Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Hedef Kader görevden makbuz. Keyif Bakanlığında kategorik bulunan müfettişliğe, sürücü belgesi sınavında muvaffakiyet gösteren müfettiş yardımcısı Mehmet Sait Uluğ atandı. Ekincilik ve Orman Bakanlığı Doğa Siper ve Milli Parklar Umumi Müdürü İsmail Üzmez görevden alındı. Ekincilik ve Orman Bakanlığında bariz kâin Azık ve Arama Genel Müdürlüğüne Durali Alicenap, Hikmet Teknolojileri Umum Müdür Yardımcılıklarına Yasin Hakkı Majör ve Atilla Bektaş atandı. Tecim Bakanlığı Personel Umum Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Şarap görevden alındı.

DİĞER KURUMLARDAKİ FARIZA DEĞİŞİKLİKLERİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Umumi Müdürlüğünde berrak bulunan Umumi Heyet Üyeliğine Bahtiyar Çalıştırıcı atandı. Eroin Istikşaf ve Kontrol Genel Müdürlüğünde bulutsuz mevcut Maşrık Akdeniz Toprak Müdürlüğüne Ümit Vazıh, Ölçülü Anadolu 3. Havza Müdürlüğüne Mütehammil Endişe getirildi. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına Hasan Maral getirildi. Türk Nişancı ve Marka Kurumu Başkanlığına ve Umumi Heyet Başkanlığına kurumun Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar atandı. Orman Umumi Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Dirimsel Müstakil ve Mustafa Özkaya ile İstanbul Orman Nahiye Müdürü Recep Incitici ve Mersin Ağacı Orman Kesim Müdürü Kenan Akduman görevden makbuz. Oran Akarsu İşleri Genel Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Kayaç Talih ve Şadiye Yalçın ile IX. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, XIII. Havza Müdürü Hayrullah Ateşin ve XX. Toprak Müdürü Sadullah Muhip görevden makbuz. Ululuk Su İşleri Umumi Müdürlüğünde açık mevcut Genel Müdür yardımcılıklarına Abdullah Hars, Mehmet Akif Teber ve V. Kesim Müdürü Hedef Kahraman atandı. Ekincilik İşletmeleri Umumi Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Uca Osman Hınzır, Sait Kocabey ve Ertuğrul Anbar görevden makbuz. Yer Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde kategorik kâin Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Alpaslan ve Nebi Polat atandı.Share: