Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 11 bölgedeki doğal sit alanları ‘kesin korunacak alıngan alan’ zar edildi

Resmi Gazete’de yayımlanan Reisicumhur kararlarına bakarak Adana’nın Karaisalı ilçesindeki Kapıkaya Kanyonu Gizil Doğal Sit Alanı, Antalya’nın Akseki- Gündoğmuş Arası Potansiyel Katıksız Sit Alanı ve Döşemealtı Kırkgöz Akarsu Kaynakları Saf Sit Alanı ile Kaş ilçesindeki Demre Çayı Mevkii Tabii Sit Alanı, dulda statülerinin baştan değerlendirilmesi sonucu kesme korunacak kırılan düz olarak tescil ve zar edildi.

NEBİLER ŞELALESİ BIRLIKTE LİSTEDE

Bitlis’in Güroymak ilçesi ile Muş’un Hasköy ilçesi sınırları içerisindeki İron Sazlıkları Potansiyel Tabii Sit Alanı, İstanbul’un Beykoz ilçesindeki Riva Deresi Batısı Doğal Sit Alanı ile Yayla Kekiği ilçesi sınırları içerisinde kâin Ağva Tabii Sit Alanı ve İzmir’in Dikili ilçesindeki Nebiler Şelalesi ve Mağaraları Potansiyel Saf Sit Alanı’nın, himaye statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas düz olarak tescil ve zar edilmesine karar verildi.

PİRREŞİT DAĞI VE SÜPHAN GÖLÜ DA ALINGAN DÜZLÜK YERINE TESCİL EDİLECEK

Van’ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Tendürek Dağı Püskürtü Taşları Gizil Katıksız Sit Alanı, Van’ın Muradiye ve Çaldıran ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Pirreşit Dağı ve Süphan Gölü Potansiyel Saf Sit Alanı ile Muradiye sınırları içerisinde meydan düzlük Bendimahi Sazlıkları Gizil Doğal Sit Alanı’nın dahi kesme korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

ACELE KAMULAŞTIRMA KARARLARI

Ankara’nın Mamak ilçesi Bahtiyar mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 6306 Sınırlanmış Kıyamet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa kapsamına giren hususi mülkiyete laf taşınmazların, üzerlerindeki yapılarla gelişigüzel, proje alanındaki imar mevzuatına çapraz, ruhsatsız, iskansız ve afet riski taşıyan, genel düzenlilik ve düzenlilik yönünden sakıncalı yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısıyla birlikte veri ve müzakere kurallarına makul, dosdoğru ve emniyetli hayat alanlarının oluşturulması üzere Mamak Uray Başkanlığı tarafından çabuk kamulaştırılmasına değişmeyen verildi.
Ayrıca Bartın’ın biçim ilçesi Dallıca köyü sınırları içerisinde mevcut alanda düz alan hususi mülkiyete bahis taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yoluyla, Giresun-Çaldağ- İnişdibi (Dokap) Yolu Projesi kapsamında ara sıra taşınmazların Karayolları Umumi Müdürlüğü eliyle, Gaziantep’te İslahiye Tevhit Endüstri Bölgesi sınırlarının genişletilmesi amacıyla da ara sıra taşınmazların İslahiye Belediye Başkanlığı marifetiyle acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

BAZI ALANLAR ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARTILACAK

Sinop’un Durağan ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde krokileri ile çizik ve koordinatları gösterilen ara sıra alanların, orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verildi. Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hâkimiyet ve tasarrufu altında veya Hazine’nin hususi mülkiyetinde kâin taşınmazlardan, Mekân, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Yurt Umumi Müdürlüğü) marifetiyle Orman Genel Müdürlüğüne orman yapmak üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

Share: