Ara Sıra illerde TMO’nun buğday ve rüşvet çekicilik primi desteğinden yararlanma süresi uzatıldı

Rençper Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) mukayyet bazen illerdeki buğday ve arpa üreticilerinin, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) sağladığı kurum primi desteğinden yararlanma süresi uzatıldı.

Yer Mahsulleri Ofisi Gelgel Primi Desteğine İlişkin Kararda Başkalık Yapılmasına Dayalı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, kararda saha düzlük Veca, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Muş, Sivas, Yozgat ve Van’ın tamlanan ilçeleri üzere 6 Haziran-21 Eylül döneminde, sair ilçeler amacıyla 6 Haziran ile 1 Eylül ortada TMO’ya buğday ve rüşvet satışlarını gösteren çiftçilerin alım satım belgesi dikkate alınarak prim desteği verilecek. Geçmiş değişmeyen kapsamında müddet zaman itibarıyla doluyordu.

Ayrıca, lisanslı depolar üzerinden elektronik yayın senedi (ELÜS) ile yapılan alımlarda, varyasyon işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle alım satım belgesinin düzenlenmesinin gecikmesi durumunda, kararda belirtilen yerlerdeki lisanslı depolardan 21 Eylül’e büyüklüğünde, ayrıksı el ve ilçelerdeki lisanslı depolardan ise 1 Eylül’e kadar TMO’ya mir onayı veren üreticilerden yapılacak alımlarda, 30 Ilkgüz’e kadar planlı ve TMO yoluyla uygun tanıdık ELÜS alım satım belgeleri değerlendirilecek.

Bakanlık toprak/kaymakamlık müdürlüğü vasıtasıyla sıralama edilerek askıya çıkarılan ödeme icmalleri, vacip kontrollerin yapılması üzere ÇKS kaydının bulunduğu yerleşme biriminin sıkıntı alanı içindeki TMO başmüdürlüğüne gönderilecek, kontroller sonrası ifa gerçekleştirilecek.

Desteklemeden faydalanmak talip çiftçilerin rüşvet ve buğday alışveriş belgeleriyle gelişigüzel 30 Eylül’e kadar ÇKS’de mukayyet olduğu mülk/kaza müdürlüğüne başvurma etmeleri gerekiyor.

Karar, 6 Haziran 2022’den lakırtı etmek için yürürlüğe girdi.

TMO Çalım Primi Desteğine İlişkin Karar kapsamında, bu yıl ÇKS’ye mukayyet kendisine rüşvet, buğday üretimi eden, ürettikleri ürünü TMO’ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesiyle belgelendiren çiftçilere, buğday üzere kilo başına 1 liralık, rüşvet üzere 0,50 liralık “TMO kurum primi desteği” ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Share: