“Ankara Bağımlılıkla Uğraş ve Iyileştirme Çalıştayı” gerçekleştirildi

“Ankara Bağımlılıkla Savaş ve Iyileştirme Çalıştayı” gerçekleştirildi

ANKARA – Ankara Valiliği tarafından bağımlılıkla savaşım ika yerine “Ankara Bağımlılıkla Savaş ve Rehabilitasyon Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Ankara Valiliği tarafından, “Ankara Bağımlılıkla Uğraş Tedavi ve Iyileştirme” çalıştayı “İşimiz Bağımlılık, Gücümüz Savaşım” sloganıyla Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkisi’nde gerçekleştirildi. Çalıştayda, “Bap Bağımlığının Bir Numara, İkinci ve Üçüncü Basamak Keyif Kurumlarında Tanılama, Otama, Rehabilitasyon ve İzleme Süreçleri, Konu Bağımlılığında Iyileştirme ve Içtimai Hizmetlerin Yaygınlaştırılması, Alkol Bağımlılığında Tanılama, Otama ve Iyileştirme Hizmetleri, Esrar Bağımlılığı ile Davranışsal Bağımlılıkların Tedavisi” adlı konular ele alındı.

Ankara Valisi Vasip Delice bağımlılıkla mücadelenin bire bir ululuk politikası yerine yürütüldüğünü rapor ederek, “Bununla ilişik bağımlılıkla uğraş efdal müesses kuruldu sağlık bakanlığı bunun sekretaryasını yürütüyor. İllerde de valilerin ve ilçelerde kaymakamların başkanlığında bağımlılıkla uğraş yer ve kaza çalışmaları yürütülüyor. Herke aynı şeyler yapıyor, bütün işin benzeri ucundan tutmaya çalışıyor. Aşırma bu konuda yaklaşan tehlikenin ve içinde bulunduğumuz sıkıntının farkında bağımlı bilcümle bu farkındalıklar, bilcümle bu çalışmalar çabalar toplum katmanlarına çok henüz sosyete katmanlarına çok daha ferahlamak yerinde. Bu yaptıklarımız birlikte bunların hazırlıkları ve bunların çabaları” dedi.

“Bağımlılıkla mücadeleyi iğneyle kuyu kazar kadar hırsızlamak durumundayız”

Bilcümle dünyada olduğu üzere Türkiye’da üstelik bağımlılığın her an arttığını ve zılgıt oluşturduğunu nâkil Vali Atmaca, “Kalan aynı gözdağı, kalan tıpkı coşkunluk, nesillerimizi, geleceğimizi zehirlemeye geleceğimizle ilgilendiren endişelerimizin artmasına maalesef etmen olmaktadır. Yapılacak aynı şey var mı peki hem birlikte yapılacak çok özdek var. İşimiz tahakküm mu tamam işimiz de tahakküm. Çünkü tabiiyet düçar olması haddinden fazla mahdut, haddinden fazla bayındır ve çok aceleci olabilen amma ondan kurtulması az çok edisyon olan aynı vakıa. Onun üzere de mücadeleyi iğneyle kuyu kazar üzere atmak, sabırla süpürmek ve azmederek araklamak durumundayız” diye konuştu.

Bağımlılıkla Mücadelede kamu kurumlarının, sivil cemiyet kuruluşlarının ve yığın bildirişim araçlarının savaşım içerisine dahil olması grekiyor”

Bağımlılıkla savaş çalışmalarının etken olabilmesi üzere kamuoyu desteğinin koca olduğunu tamlayan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Gürkan, “Şayet bu desteği sağlayamazsak sükse olmamız dahi çokça kabil değildir. Bu nedenle amme kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kütle bildirişim araçlarının ve medyanın bu savaşım içerisine dahil olması büyük önem en etmektedir. Bu bağlamda makul uygulanacak iletişim stratejileri, toplumun serbest kesimlere ulaşarak gelecek nesillerin bağımlıktan korunabilmesi çokça majör bir nitelik taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’birlikte bu konuda kurulan evvel merkezlerden aynı tanesi olma özelliği taşıyan Hacettepe Üniversitesi Madde ve Ispirto Bağımlılığı Aplikasyon ve Araştırı Merkezi bünyesinde yapılan çalıştaya, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Gürkan’ın beraberinde birçok öğretim yardımcısı ve mektepli ortaklık sağladı. Çalıştay sonrasında yapılan konuşmaların arkası sıra Ankara Valisi Vasip Delimsirek, katılımcılar ile şişman ışık çekimi gerçekleştirdi.

Share: