7 bin 784 yaban hayvanı, tedavi edilerek doğaya bırakıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı Natür Himaye ve Milli Parklar Umumi Müdürlüğü’nce kurulan iyileştirme merkezlerinde, akıbet 10 yılda çeşitli nedenlerle yaralanan 38 bin 631 aşılanmamış hayvanı, otama ve rehabilite edilerek, tabii ortamına bırakıldı. 2022’de ise 12 bin 596 çandır hayvanından 7 bin 784’ü, yeniden doğaya kazandırıldı. 1017’sinin tedavisi bitmeme ederken, 453 karışık hayvanı ise zooloji bahçelerine yerleştirildi.

‘Av ve Aşılanmamış Hayvanı Reprodüksiyon Yeri ve İstasyonları ile Istirdat Merkezlerinin Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik’ ve uluslararası sözleşmeler layıkıyla doğal afat, çevre sorunları, yaralanma ve iyesiz kalma üzere nedenlerle bakıma ve tedaviye muhtaç olan melez hayvanları için otama ve iyileştirme merkezleri kuruluyor. 2000’li yılların başlarında üniversiteler, hayvan bilimi bahçeleri, uray ve sivil cemiyet kuruluşlarınca yapılan protokoller ile aşılanmamış hayvanları tedavi edilirken, 2010 yılında bakanlığın kurduğu model devreye girdi. Ekincilik ve Orman Bakanlığı’nca kurulan ilk kurtarma ve rehabilitasyon merkezi olan Bursa Fehamet Çevik Melez Hayatı Kurtarma ve Iyileştirme Merkezi’nin bakım vermeye başlaması ile otama ve iyileştirme elan şümullü yapılmaya başlandı. Bakanlık aracılığıyla seçme havza müdürlüğü bünyesinde melez hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi kurulması hedefi kapsamında şimdiye kadar Afyonkarahisar, Bursa, Diyarbakır, Konya, Şanlıurfa, Mersin, Sinop, Kars, Van, Rize ve Hatay koyulmak için 11 ilde istirdat merkezi nesir edildi.

10 YILDA 38 BİN 631 ÇANDIR HAYVANINA TEDAVİDKMP vasıtasıyla akıbet 10 yılda 38 bin 631 çandır hayvanı otama ve rehabilite edilerek saf dirim ortamına bırakıldı. 2021 yılında türlü nedenlerle yaralanan, beis gören 8 bin 957 çandır hayvanının 5 bin 450’si tedavi edilerek, yeniden doğaya salındı. 2022 yılında şimdiye kadar 12 bin 596 aşılanmamış hayvanı doğada yanık ya birlikte güçten düşmüş yerine bulundu. Bunlardan 1017’sinin tedavi ve iyileştirme süreci bitmeme ederken, 7 bin 784 melez hayvanı baştan doğaya kazandırıldı. Doğaya dönemeyecek olan 453 yaban hayvanı ise hayvanat bahçelerine yerleştirildi.Share: