BAĞLI , İLGİLİ VE İLİŞKİLİ KURULUşLAR

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı

Askeri Yargıtay Başkanlığı

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Atatürk Kültür Merkezi

Atatürk Kültür,Dil,Tarih Yüksek Kurumu Bşk.

Atatürk Orman Çiftliği  Müdürlüğü

BAĞKUR

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Danıştay Başkanlığı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Denizcilik Müsteşarlığı

Deprem Araştırma Dairesi

Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı

Türkiye İstatistik Kurumu

Devlet Planlama Teşkilatı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Diyanet İşleri Başkanlığı

Elektrik İşleri Etüt İdaresi 

Emekli Sandığı

Emniyet Genel Müdürlüğü

EXİMBANK

Futbol Federasyonu  Başkanlığı

Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

Genelkurmay Başkanlığı

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı

Gümrük Müsteşarlığı

Hazine Müsteşarlığı

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

İhracatı Geliştirme Merkezi Genel Sekreterliği

İller Bankası Genel Müdürlüğü

İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü

Jandarma Genel Komutanlığı

Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müd.

Karayolları Genel Müdürlüğü

KOSGEB

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü


Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Meteoroloji İşleri Genel Müd.

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

Milli Kütüphane

Milli  Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Petrol İşleri  Genel Müdürlüğü

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi

Rekabet Kurumu

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Savunma Sanayi Müsteşarlığı 

Sayıştay Başkanlığı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müd.

T.C.Halk Bankası Genel Müd.

T.C.Merkez Bankası Başkanlığı

T.C.Vakıflar Bankası Genel Müd.

T.C.Ziraat Bankası Genel Müd.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Toplu Konut İdaresi

TRT

TUBİTAK

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı

Telekomünikasyon Kurumu

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (T.O.B.B)

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Ens(TODAİE) 

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yargıtay Başkanlığı

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)